Ontschotting

De ‘knip in de financiering’ – het onderscheid tussen zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet enerzijds en anderzijds de AWBZ – is een van de meest genoemde problemen in discussies over het aanbieden van integrale zorg. Ook ParkinsonNet, het netwerk van zorgprofessionals voor mensen met de ziekte van Parkinson, ervaart die knip. Tenminste: nu wel, nadat promovendus Nico Weerkamp onderzoek heeft verricht naar de kwaliteit van Parkinsonzorg in verpleeghuizen. Die is niet wat ze zou moeten zijn, concludeerde hij. De diagnosestelling schiet tekort en ook aan de medicatievoorziening schort het een en ander.

Directeur Marten Munneke en medisch directeur Bas Bloem van ParkinsonNet geven ruiterlijk toe een blinde vlek voor de Parkinsonzorg binnen het AWBZ-domein te hebben gehad. Gelet op wat ze al hebben bereikt in het creëren van een integraal aanbod binnen het Zvw-domein valt hen dan niet kwalijk te nemen.

Maar integraal is pas echt integraal als ook de Parkinsonpatiënt binnen een AWBZ-voorziening er voordeel van geniet. En dus gaat ParkinsonNet hiervoor nu samen met de AWBZ-aanbieders zorgen, “omdat wij niets leuker vinden dan synergie creëren en komen tot verbetering van de kwaliteit van zorg”, zegt Bloem in een interview voor In voor zorg! De verpleeghuizen lijken graag open te staan voor de samenwerking. Het feit dat ParkinsonNet zich niet presenteert als de alwetende partij die de kennis wel even zal komen brengen, speelt daarin ongetwijfeld een belangrijke rol. Dit is marktsamenwerking in zijn beste vorm.

Delen