Ontstapelen

Minister Ernst Kuipers heeft laten weten onderzoek te gaan doen naar de stapeling van eigen bijdragen die mensen kwijt zijn aan zorg. Het is de praktische uitwerking van het coalitieakkoord 2021-2025, waarin is afgesproken de stapeling van eigen bijdragen te monitoren en tegen te gaan.

In de Kamerbrief over het voorgenomen onderzoek stelt de minister dat het kabinet blijvend aandacht heeft voor de stapeling van eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning. Hierbij verwijst hij bijvoorbeeld naar maatregelen die in de vorige kabinetsperiode zijn genomen, zoals de bevriezing van het eigen risico, de maximering van de eigen bijdrage voor extramurale geneesmiddelen en het abonnementstarief in de Wmo.

‘Wat Kuipers zegt over het eigen risico is een interessant eerste tipje van de sluier’

Dezelfde Kamerbrief geeft uitleg over de stappen die Kuipers de komende tijd gaat ondernemen om meer inzicht te krijgen in de verschillende eigen betalingen over de stelselwetten heen en de overlap tussen eigen betalingen.

Dé vraag is natuurlijk wat daar vervolgens concreet mee gedaan zal gaan worden. Daarover vinden we in de brief vanzelfsprekend nog niet heel veel. Al is wat Kuipers hier zegt over het eigen risico een interessant eerste tipje van de sluier. Een hervorming hiervan per 2025 moet ervoor gaan zorgen dat mensen niet veelal in één keer het volledig verplicht eigen risico hoeven te betalen bij gebruik van medisch-specialistische zorg. Iets waarover al jaren wordt gediscussieerd, maar het lijkt er nu dus dan toch eindelijk echt van te gaan komen.

Delen