Onze toekomst

Een 62-jarige Canadees krijgt in de badkamer een beroerte. Hij moet zich een week lang met water uit zijn toilet in leven houden voordat hij wordt gevonden. En jawel hoor: via Twitter lees ik meteen de vraag of dit onze toekomst is. Onzinnig natuurlijk om het verhaal van één individu te vertalen naar de toekomst van onze hele samenleving. Maar wel typerend voor de vele paniekverhalen die momenteel de rondte doen over hoe onze zorg ‘wordt afgebroken’ nu veel taken worden overgeheveld naar de gemeenten. De overheidspublicatie Misverstanden over de Wmo 2015 is beslist niet voor niets verschenen. Sterker nog, het is feitelijk een van de beste Postbus 51 publicaties die onze overheid ooit heeft voortgebracht.

Hoe anders het ook kan, bewees afgelopen zondagavond de bezorgde pizzakoerier die groot alarm sloeg toen zijn vaste klant niet opendeed. Op Twitter werd hij meteen gekenschetst als de held van de dag en een goed voorbeeld van de participatiemaatschappij. Het is bijna jammer dat de klant in kwestie gewoon diep in slaap was en dus niets mankeerde.

Delen