Onzekerheid op de beurs

Jan Heijmans heeft een punt. Deze oud-ziekenhuisbestuurder (Lievensberg, Bergen op Zoom) stelt in een opiniestuk in Brabants Dagblad dat het huidige organisatiemodel van ziekenhuizen verouderd is en geld kost. De medisch-professionele verantwoordelijkheid van de artsen is niet in lijn te brengen met de bedrijfskundige verantwoordelijkheid van het bestuur.

Heijmans’ idee om dit op te lossen, klinkt goed: maak van het ziekenhuis een bv waarin de medisch specialisten aandelen hebben. Dan worden ze geprikkeld om efficiënter te werken en kritischer te kijken naar de effectiviteit van behandelingen. Toch vraag ik mij af of het gaat werken. Medisch specialisten zijn ook maar mensen, en als het erop aankomt te argumenteren om voor elkaar te krijgen wat zij als juist beschouwen, stellen zij zich doorgaans niet timide op. De doorlooptijd van de gemiddelde ziekenhuisbestuurder spreekt wat dit betreft boekdelen, want we kennen allemaal het credo: als de specialisten en de bestuurder het oneens zijn, delft doorgaans de bestuurder het onderspit.

Hoe vertaalt zich dat als de medisch specialisten allemaal aandeelhouders worden in dezelfde bv? Gaan ze dan kritisch kijken naar de effectiviteit van hun eigen handelen? Of naar het handelen van de maten die andere specialismen vertegenwoordigen? Is het eerste het geval, dan krijgt Heijmans gelijk. Maar wordt het de tweede optie, dan worden ziekenhuizen alleen nog maar meer onbestuurbaar. Tenzij de zorgverzekeraars doen wat van hen verwacht wordt en hun regisseursrol krachtig ter hand nemen. In dat laatste geval wil ik misschien ook wel een paar aandelen.

Delen