Onzekerheid, zó ongezond

De afgelopen decennia zijn we kampioen geweest in het creëren van onzekerheden in onze samenleving. Onzekerheid gaat gepaard met stress, hetgeen ongetwijfeld bijdraagt aan de toegenomen zorgvraag. Het herstellen van zekerheden zou daarom onderdeel moeten uitmaken van het preventiebeleid.

Het goede voorbeeld

Voorheen vertrouwden we er al dan niet terecht op dat de overheid en haar bewindslieden het goede voorbeeld moesten en zouden geven, en dat onbedoeld gedaan onrecht snel en adequaat zou worden rechtgezet. Tegenwoordig moeten we kennelijk accepteren dat onrecht in zwart wordt weggelakt, of niet terug vinden is in het actieve geheugen.

Werk

Daar waar vroeger een vaste baan heel gangbaar was, moeten velen het nu doen met allerlei tijdelijke en/of flexcontracten.

Pensioen

Voorheen was het duidelijk voor welk pensioenbedrag je spaarde. Met de nieuwe pensioenwet is het maar de vraag welk bedrag het veelal verplicht ingelegde geld te zijner tijd zal opleveren. Natuurlijk wist je voorheen ook niet in hoeverre de koopkracht op peil zou blijven. Maar de tering naar de nering zetten gaat doorgaans echt gemakkelijker met een bekend richtbedrag. Bij pech zou het nu onder aan de streep kunnen uitdraaien op een zeer opgelegde slechte belegging. Een bijzonder onaangenaam idee.

Basiszorg

Waar je voorheen zeker was dat en waar je de basiszorg kon en mocht halen, meestal in de dichtstbijzijnde zorginstelling, is dit helemaal niet zeker meer. Dat hangt immers af van de vraag of de benodigde zorg nog voor handen is en of die locatie nog in de polis zit of niet.

Grondwet

Dacht je dat de grondwet de basis was voor eerlijke behandeling, blijkt dat rechters nieuwe wetten niet aan de grondwet mogen toetsen.

‘Niets lijkt meer zeker, behalve dat alles minder zeker lijkt’

De roep naar een ander bestuur, een andere bestuurscultuur en naar bestaanszekerheid is dan ook volledig te begrijpen. En ik hoop dat de nieuwe leiders omwille van zorg en samenleving nu echt gaan aansturen op ’iets minder controleren en iets meer omkijken naar’, op herstel van een aantal zekerheden, en op een eerlijke behandeling van burgers.

Delen