Oorlogstaal

GroenLinks, SP en PvdA willen ‘de macht van de medicijnfabrikanten breken’. Ze hebben plannen bedacht tegen ‘de uitwassen’ van de farmaceutische industrie, willen de ‘agressieve marketing’ tegengaan en een patent ‘aan de kant kunnen schuiven’. Het is nogal oorlogstaal die de drie oppositiepartijen uitslaan en de vraag is hoeveel zij daarmee opschieten. De farmaceutische industrie overtreedt immers geen wetten.

Sommige van de voorstellen die de drie partijen doen zijn beslist interessant. Gezamenlijk inkopen door ziekenhuizen en zorgverzekeraars bijvoorbeeld (wat overigens al gebeurt). Inzetten op gezamenlijke inkoop binnen Europa (waarin de vorige minister Edith Schippers al heeft geprobeerd stappen te zetten). Magistrale bereiding door apothekers laten doen (wat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving ook al voorstelde en waar de KNMP positief over is).

Macht van farmaceutische bedrijven breken en patenten aan de kant schuiven geen haalbare zaak

Maar de macht van farmaceutische bedrijven breken en patenten aan de kant schuiven? Hierbij lijken GroenLinks, SP en PvdA even te vergeten hoe klein Nederland voor farmaceutische bedrijven is. Wij hebben die bedrijven harder nodig dan zij ons als we patiënten in ieder geval een káns willen bieden om gebruik te maken van nieuwe geneesmiddelen die worden ontwikkeld. Het vorige maand door Janssen Benelux geuite dreigement over Nederland de rug toekeren laat zien dat die bedrijven dit ook begrijpen. Daarbij komt dat patenten aan de kant te schuiven een gevaarlijke optie is. Niet alleen omdat bedrijven zich al uit Nederland kunnen terugtrekken voordat alternatieven zijn ontwikkeld, zodat patiënten de dupe worden. Maar ook omdat het zal leiden tot eindeloze rechtszaken waarvan waarschijnlijk alleen advocaten de winnaars zullen zijn.

Delen