Op afstand

We weten het al jaren: telerevalidatie werkt. Niet vreemd dus dat dat Máxima Medisch Centrum in Eindhoven nu een telerevalidatieprogramma heeft opgezet voor patiënten met hartfalen en COPD. Cardioloog en sportarts Hareld Kemps verwoordt heel mooi welk probleem hiermee wordt opgelost, door te wijzen op de beperkingen van reguliere revalidatieprogramma’s: patiënten zijn er onvoldoende gemotiveerd voor, ze vinden de reisafstand naar het ziekenhuis te groot of ze hebben gewoon geen tijd om een paar maanden lang in groepsverband oefeningen te volgen in het ziekenhuis.

Onderzoek toont aan dat telerevalidatie een goed – en vaak zelfs beter – alternatief is. Bovendien zijn de kosten voor werkverzuim lager dan bij patiënten die de revalidatie in het ziekenhuis volgen. Er is een casemanager die de vitale waarden van de patiënt in de gaten houdt. En wijzen die data op problemen, dan wordt de patiënt direct besproken in multidisciplinair overleg.

Onderzoek toont aan dat telerevalidatie een goed – en vaak zelfs beter –  alternatief is dan reguliere revalidatie

Tel uit je winst: dagelijks toezicht op de vitale waarden van de patiënt, minder ziekenhuisbezoek en minder werkverzuim, minder controles door de specialist, en indien nodig heel snel patiëntbeoordeling in multidisciplinair overleg als basis voor bijsturing van het behandelbeleid. Bovendien financiële winst binnen de zorgketen en financiële winst in maatschappelijk perspectief.

Bedenk hierbij dat hartfalen en COPD natuurlijk niet de enige ziektebeelden zijn waarop de mogelijkheden van zorg op afstand toepasbaar zijn. Vanuit dat perspectief bezien is het eigenlijk bijna jammer dat de aanpak van Máxima Medisch Centrum nog nieuws is. Ziekenhuizen die de mogelijkheden van zorg op afstand níet omarmen als de meerwaarde voor de patiënt en de maatschappij ervan zo groot is, hebben in de contractonderhandelingen met de zorgverzekeraars heel veel uit te leggen.

Delen