Op de lange baan

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Natuurlijk kun je meteen weer naar het stelsel wijzen als iets niet goed gaat in de zorg, het is makkelijk en dus populair. Ook Doekle Terpstra doet het, in zijn rol als onafhankelijk voorzitter van de commissie die het ministerie van VWS adviseert over het aanpakken van het personeelstekort in de zorg.

Terpstra geeft concurrentie de schuld. Een vreemde stellingname, want als je een sterke marktpositie wilt hebben in een concurrerend veld, kan goed werkgeverschap juist het verschil maken. Minister Hugo de Jonge stelt: “Je kunt je niet veroorloven in deze tijd om een slechte werkgever te zijn.” Daarmee heeft hij wel een punt. Een goede werkgever houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat jonge mensen zich minder betrokken voelen bij de organisatie maar vooral geboeid worden door de inhoud van het werk. De eerste werkgever die zegt dat werk in de zorg geen interessante inhoud biedt, moet ik nog tegenkomen. Maar geef medewerkers dan ook de ruimte om zich te ontwikkelen. De zorg kent wel degelijk werkgevers die hierin slagen, ook als het om medewerkers gaat die al verderop in hun carrièrepad zitten.

Geef medewerkers de ruimte om zich te ontwikkelen

Afgezien daarvan gebeurt ook het nodige om de werkgelegenheid in de zorg een impuls te geven. Het UWV bijvoorbeeld gaat werklozen begeleiden naar een baan in de zorg. Voor de zorgverzekeraars en zorgkantoren is de arbeidskrapte nadrukkelijk een onderwerp in de contractonderhandelingen. En de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving roept op in de zorg ook oog te hebben voor mensen in de derde levensfase.

Er gebeurt veel, maar het kost tijd voordat het vruchten afwerpt. Een nieuw stelsel optuigen zou echter meer tijd kosten, en zou bij zorgaanbieders juist de aandacht afleiden van het goede werkgeverschap dat zo nu hard nodig is.

4 Reacties Reageer zelf

 1. E.Kriek
  Geplaatst op 13 januari 2020 om 13:47 | Permalink

  Vermakelijk hoor.
  Stelseldiscussie, eerst impopulair want ‘ zoooooo SP en populistisch’ ;
  nu minder impopulair.
  De argumenten echter veranderen niet over de jaren heen:
  ‘ stelseldiscussie leidt alleen maar de aandacht af van’ .
  Kom eens met iets beters aub.
  Iets verrassends. Iets van jezelf.
  Niet iets wat ik voortdurend op social media voorgekauwd zie door de bekende zorgeconomen, die blijkbaar ook geen verhaal meer hebben.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 13 januari 2020 om 13:52 | Permalink

  Lang geleden Edward, bedankt voor je reactie. Toch twee nuanceringen. Ten eerste: het is van mezelf, ik praat geen economen na. Ten tweede: dat de argumenten niet veranderen, kan natuurlijk ook gewoon betekenen dat ze nog steeds even valide zijn als ze eerder al waren (Spoiler: en dat is ook zo).

 3. E.Kriek
  Geplaatst op 14 januari 2020 om 19:58 | Permalink

  Dus jouw argument dat kritiek op dit stelsel ‘alleen maar de aandacht afleidt van…..’
  vind je valide?

  Ik zou graag meer diepgang zien.
  Verschil van mening waarschijnlijk.

  Ook over het napraten van economen; dat zal ongetwijfeld aan mijn perceptie liggen, en niet aan het feit dat ik af en toe 1 op 1 uitspraken van zorgeconomen op Social Media hier letterlijk herhaald zie. Misschien wil ik het wel zien!
  En zoals je terecht zegt: ‘be careful what you wish for’.

  Terug naar de inhoud dus.

  De kamerbrief over 3e voortgangsrapportage ‘werken in de zorg’.
  ‘“Het gat tussen het aantal beschikbare en het aantal benodigde zorgprofessionals kan echter, zeker in de toekomst, alleen structureel gedicht worden door fundamenteel anders te gaan werken en anders te gaan denken over wat zorg, wat welzijn, wat preventie is” , lees ik.
  En:
  ‘Verder vindt de commissie het belangrijk dat de bewindslieden van VWS een landelijke innovatieagenda formuleren. Die landelijke innovatieagenda moet bestaan uit regelgeving die regionale samenwerking en innovatie stimuleert.’
  ‘Bovenal moet een overall visie van VWS de regio’s helpen om barrières te slechten die samenwerking en innovatie op dit moment bemoeilijken, aldus de commissie Werken in de Zorg’

  Kort en goed:
  -geen concurrentie maar samenwerken;
  -regionalisatie;
  -sturende overheid.

  Tot nu toe was je reactie steeds:
  ‘het leidt de aandacht af van’.

  Maar je kan vast beter. Hoe lang loop je immers nu al rond in deze sector?
  ( Tip: Vraag het anders even aan je kennissen op Social Media) .

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 14 januari 2020 om 21:37 | Permalink

  De vraag hoe lang ik rondloop in deze sector kan ik beantwoorden zonder mijn “kennissen” op social media te vragen Edward: dit is mijn 32ste jaar in de medische journalistiek. Ik begon toen Dick Dees staatssecretaris was. Mijn argumenten zijn wat breder dan je hierboven schetst en als je mijn blogs vaker leest weet je dat ook heel goed.
  Terug naar de inhoud: wacht even de contourennota af die voor de zomer zal verschijnen. Maar op één punt vind ik het nodig om je te corrigeren, namelijk het punt waarop je de conclusies uit de Kamerbrief vertaalt als “kortom, geen concurrentie maar samenwerken”. Concurrentie en samenwerken sluiten elkaar niet uit, dat is een hardnekkig misverstand.