Op het oog

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het is tekenend voor de sfeer in zorgland hoe op social media gereageerd wordt op het bericht dat patiënten van CZ met staar dit jaar niet meer behandeld worden door Medisch Centrum Alkmaar en het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. ‘Groot geld op de bank en patiënten in de steek gelaten’, lezen we, en ‘Lang leve de marktwerking’. Hoe je van een mug een olifant maakt.

Het verhaal is simpel genoeg: de ziekenhuizen kunnen deze patiënten niet meer behandelen omdat ze het budgetplafond hebben bereikt dat ze met CZ voor deze ingreep hebben afgesproken. De ziekenhuizen zelf maken weinig poeha over de ontstane situatie. Woordvoerder Sanne van Hoolwerff laat weten geen grote groep teleurgestelde patiënten te verwachten. Haar verwachting is dat dit er tot het einde van het jaar nog een stuk of tien zullen zijn. “De wachtlijst voor oogheelkundige verrichtingen is bovendien sowieso zeven weken”, voegt ze hier heel nuchter aan toe. Dit jaar telt nog tien weken. Tamelijk goed ingeschat dat budget voor staarbehandelingen voor 2015, concludeer ik dan.

CZ laat bovendien bij monde van woordvoerder Marie-José van Gardingen weten dat de behandeling vrij duur is in de betreffende ziekenhuizen en dat in een ZBC in Zaandam kwalitatief goede staarbehandelingen worden geboden voor een lagere prijs. Het zou me niet verbazen als daar ook nog eens de wachttijd korter is, want dit is vaker een claim to fame van ZBC’s. Weinig aan de hand dus.

 

13 Reacties Reageer zelf

 1. Alberts
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 09:41 | Permalink

  Weinig aan de hand, behalve als je als CZ verzekerde graag naar één van die ziekenhuizen wilt en je polis mede hebt afgesloten omdat die ziekenhuizen als ‘gecontracteerd’ werden aangeduid. Zaandam is vanuit Alkmaar ook makkelijk aan te fietsen, het is maar 30km dus waar hebben we het over.

  Het woord ‘staatbehandelingen’ in de laatste alinea is overigens wel een mooie verschrijving.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 09:44 | Permalink

  Leuke verschrijving inderdaad, goed dat je het opmerkt. [Is inmiddels aangepast, red.] Maar is dertig kilometer zo’n probleem? Voor een intensieve behandeling waarvoor je als patiënt meerdere keren achtereen naar het ziekenhuis moet wel. Maar voor een staarbehandeling? Toch vooral een kwestie van regelen dat iemand je brengt en haalt lijkt me.

 3. Alberts
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 10:04 | Permalink

  FvW,
  voor de één is het geen probleem, voor de ander wel en die moet wachten tot 2016.

  Maar gaat u eens in op de opmerking over de contractuele relatie tussen patiënt en ZV. In november wordt gepubliceerd met welke aanbieders er contracten zijn. Mede op grond daarvan kiest de verzekerde – u zelf voorop zo gaf u een paar blogs geleden nog aan- zijn polis. En dan is het oktober en kunt u nét niet terecht waar het u als patiënt om ging. U vindt dat prima?

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 10:24 | Permalink

  Ja dat vind ik verantwoord omdat ik het verantwoord vind dat er een plafond aan het budget zit. Ik heb er pas een probleem mee als het betekent dat de patiënt onverantwoord lang (in termen van gezondheidsschade) moet wachten op zijn behandeling. Daarvan is in het bovenstaande voorbeeld geen sprake. De patiënt kan gewoon ingepland worden voor januari 2016 of hij kan uitwijken naar dat ZBC in Zaandam.

 5. Alberts
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 10:30 | Permalink

  Dat is niet het punt dat ik maak FvW,
  de verzekerde betaalt elke maand zijn premie voor een polis die per kalenderjaar aangeeft waar zorg verkregen kan worden.

  Als je auto gestolen wordt wil je ook dit jaar nog een andere, en niet te horen krijgen dat het budget op is en dat je tot januari moet wachten maar ondertussen wel je premie moet blijven door betalen.
  U heeft het over wat anders, ook interessant, maar dat is niet mijn vraag.

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 10:35 | Permalink

  Je hoeft niet te wachten want er is een alternatief: dat ZBC in Zaandam. Of om bij jouw vergelijking te blijven: je krijgt niet je eigen auto terug, maar je probleem wordt wel opgelost.

 7. anh jansen
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 12:19 | Permalink

  Het tamelijk goed inschatten van aantal behandelingen van staaroperaties of welke operaties dan ook is voor een ziekenhuis en een verzekeraar niet zo moeilijk; gewoon kijken naar vorige jaren en dan het gemiddelde nemen. Dat is budgetteren. Die aantallen worden dan echt wel gehaald! Zo moeilijk is dat niet.

  Het gaat erom waarom dat volume is begrensd voor die voortreffelijke oogartsen met zulke goede uitkomsten? Ze mogen niet meer aantallen doen, ook al zouden zij dat willen en ook kunnen; nu is hun werk, omzet en inkomen gegarandeerd. Hun kwaliteiten zouden veel meer mensen kunnen bereiken, maar dat mag dus niet van de verzekeraar en dat vindt FvW goed.

  Dan maar de tweede keus of derde keus. Die heeft wel een probleem om zijn productie (volume en aantallen) te halen, want biedt mindere kwaliteit. Toch? Als verzekeraars stellen op kwaliteit in te kopen?

  Logica is aan FvW niet besteed.

  En welke oogartsen werken er eigenlijk in dat regionale ZBC? En wie zijn de aandeelhouders? Dat de prijs lager is mag toch ook wel duidelijk zijn? De kosten van het hele ziekenhuis zijn daar niet verwerkt in de DBC prijs. De prijs moet lager zijn!

  Denk dat iedereen tevreden zal zijn in het wereldje van de ZBC’s en Ziekenhuizen: de ziekenhuizen zijn in de regel aandeelhouder en dezelfde oogartsen werken in ZBC’s en in de ziekenhuizen.

  Wie niet tevreden zal zijn is de patiënt; die kan 30 km fietsen.

  Maar het hele systeemmodel Zorgstelsel 2006 is dan ook niet bedacht met de patiënt als uitgangspunt.

  Het is net zoals met de OV Chipkaart een systeem bedacht vanuit de aanbieders; wie krijgt wat en hoe houden we er grip op.

 8. Alberts
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 13:00 | Permalink

  FvW,
  het wordt niet opgelost: je hebt een deal dat je voor een te betalen premie in een bepaald kalenderjaar naar een specifieke zorgaanbieder kan. Dat kan niet. Dus wordt er niet geleverd. Dat U daar geen probleem mee heeft lag ook wel in de lijn der verwachting, maar de meer kritische patiënt heeft daar zeker bezwaar tegen. Ook veel juristen vinden dit niet in de haak. Het wordt eigenlijk tijd voor een rechtzaak.

 9. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 13:37 | Permalink

  Er wordt wel degelijk geleverd, dus die conclusie klopt niet. En bij een “meer kritische” patiënt ben ik dan toch heel benieuwd naar de argumenten voor die kritische houding. Als de behandeling in het ZBC even goed is én sneller kan worden geboden én kosteneffectiever is dan ben ik benieuwd naar de inhoud van die kritiek. Als die zich beperkt tot “Ja maar het is niet mijn eigen dokter” dan vind ik dat toch een beetje verwend gedrag. Bovendien: je hebt maar twee ogen en wordt dus maar een beperkt aantal keren aan staar geopereerd. De vraag mag dus ook gesteld worden in hoeverre je hierbij van een “eigen” dokter kunt spreken.

 10. G K Mitrasing
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 18:04 | Permalink

  Grappige onzin, komt een patiënt op het spreekuur met een klacht en/of het vermoeden van een diagnose?
  Kosten eerste consult poli meegerekend als patiënt wordt doorverwezen omdat het “staarbudget” bij de eerste specialist op is? Of denkt de heer van Wijck dat het eertse consult gratis was?

 11. anh jansen
  Geplaatst op 26 oktober 2015 om 20:43 | Permalink

  Merkwaardig is ook dat FvW deze keer niet valt over het gebrek aan data omtrent kwaliteit, prijs, uitkomsten, wachttijden, volume e.d.

  Juist omdat je maar twee ogen hebt is die informatie juist zeer belangrijk om een goede keuze te maken of te laten maken.

  En juist bij staaroperaties is die informatie eenvoudig te verzamelen, te verwerken en op de site te zetten. Waarom gebeurt dat dan nog steeds niet? Waarom zet ook CZ hier geen druk achter? Er zijn blijkbaar wel kwaliteitsverschillen tussen het ZBC met nog budgettaire ruimte en het ziekenhuis dat zijn budget heeft opgemaakt. De ene oogarts is de andere niet. Ruzie tussen oogartsen in maatschappen komt voor met averechtse effecten op de kwantiteit en kwaliteit. Je moet het wel weten als zorgconsument. Je hebt er zelfs recht op het te weten. Vooraf!

  2015 is het jaar van de transparantie. Nog 3 maanden te gaan en dan is dat weer voorbij. Neemt FvW hierop nu een voorschot?

 12. Alberts
  Geplaatst op 28 oktober 2015 om 09:00 | Permalink

  FvW,
  nee er wordt niet geleverd wat er contractueel afgesproken is. Als je van je ZV hoort dat een aanbieder gecontracteerd is, op grond daarvan je polis kiest en je kan er toch niet terecht, is dat een misstand. Dat heeft niets met verwend gedrag te maken, u bagatelliseert een situatie die voor veel patiënten een problematische is.

 13. anh jansen
  Geplaatst op 28 oktober 2015 om 11:25 | Permalink

  http://www.skipr.nl/actueel/id24261-nza-geef-patint-inzicht-in-complicatiecijfers.html

  Nou, nou, de onafhankelijke toezichthouder trekt zich op aan zijn grafzerk en komt in actie. Samen met de andere onafhankelijke toezichthouder ZiNL. Ze lagen dan ook in het familiegraf van toezichthouders.

  ‘Met het verder verruimen van de transparantievereisten wil de NZa de zorgaanbieders onder druk zetten. “Anno 2015 is er -ondanks inspanning van veel organisaties in de zorg- nog onvoldoende bruikbare kwaliteitsinformatie beschikbaar voor consumenten”, concludeert de NZa in de recent verschenen rapportage over de stand van de zorgmarkten 2015.
  “Zorgaanbieders en wetenschappelijke verenigingen moeten deze handschoen nu echt oppakken en vaart houden bij het opstellen van kwaliteitsnormen voor de verschillende sectoren.

  Consumenten moeten bewust kunnen kiezen tussen aanbieders en behandelingen en weten welke kwaliteit en wachttijden daarbij horen. Alle partijen in de zorg moeten hier nu echt mee aan de slag.”

  –Gaat dit gebeuren en wat zal dan de impact zijn op de budgetplafonds die verzekeraars, noodgedwongen door de Overheid, opleggen aan zorgaanbieders? Zal dan inzichtelijk worden dat zorgaanbieder X een veel betere kwaliteit biedt dan Y en dat dan van een verplicht verzekerde niet kan worden geëist dat deze op gezag van zijn verzekeraar toch naar Y moet omdat X zijn budget heeft volgemaakt?

  Gaat dat gebeuren? Wat zijn immers de consequenties?

  Denk toch dat de Minister de twee toezichthouders rustig in het familiegraf zal doen terugkeren. Onder druk van de verzekeraars; die duwen rustig en stilletjes mee. Reserves zijn er niet om zorg in te kopen en het is niet de bedoeling om beter presterende zorgaanbieders meer omzet te doen behalen ten koste van minder presterende. Dat zou de gereguleerde markt verpesten. Niet de verplicht verzekerde is de vragende partij. Ernstige misvatting bij de twee onafhankelijke toezichthouders.