Op maat

In gesprek met jonge zorgprofessionals over lid worden van verenigingen, hoor ik steeds vaker ‘What’s in it for me?’ Voor generaties X, Y, en Z is het niet vanzelfsprekend om zich aan een groep te verbinden en zich betrokken te voelen. Ik neem aan dat hun drukke levens onvoldoende ruimte geven om zich te verdiepen in de essentie van een community. Anderzijds is het een terechte vraag of het aanbod van een vereniging voldoende aansluit bij de wensen of verwachtingen van (toekomstige) collega’s.

VvAA wil uiteraard ook relevant zijn voor haar (jonge) leden. In essentie draait het voor ons om het bedienen, of liever gezegd, ontzorgen van zorgverleners; het (proactief) invullen van de vraag vanuit het veld. Het antwoord hierop moet kloppen qua vorm én inhoud. Dit vraagt maatwerk en samenwerking. Sterker nog, om maatwerk te kunnen leveren is samenwerking essentieel. Voor een student of young professional (dier)-geneeskunde, tandheelkunde of fysiotherapie is een lijst van diensten of producten die hij of zij zou kunnen afnemen niet voldoende. En een huisarts zit niet te wachten op nog verdere uitbreiding van de administratieve last. Wij moeten oog hebben voor de verschillende behoeften in bepaalde levensfasen van de zorgprofessional en ons aanbod daar goed op aansluiten.

‘Is het relevant voor de zorgverlener’ blijft de leidende vraag’

‘Is het relevant voor de zorgverlener’ blijft daarbij de leidende vraag voor VvAA. We blijven inventariseren wat de behoefte van onze leden is. Op basis daarvan werken we verder aan een nieuw en nog beter passend aanbod, waarbij samenwerkingen en co-creaties ontstaan met partners, beroepsverenigingen en in- en externe netwerken. Dit levert service op maat op, passend bij de verwachting en scherp op de inhoud.

Als zorgverlener (dierenarts) en een aantal jaren als werknemer heb ik VvAA door en door leren kennen. Als bestuurslid wil ik me nu inzetten om zorgprofessionals nog beter van dienst te zijn.

Delen