Op naar de markt

Nu de PVV heeft bekendgemaakt zich in ieder geval voor de curatieve zorg volledig te scharen achter de marktwerkingsgedachte, kan het debat in de Tweede Kamer over de begroting van VWS een flinke draai naar rechts maken. Echt opmerkelijk is de toezegging van zorgwoordvoerder Fleur Agema overigens niet. Toen ik haar vorig jaar september voor Arts & Auto interviewde, zei ze ook al dat ze zich voor de cure de voordelen van marktwerking kon voorstellen. Van “kunnen voorstellen” naar “instemmen met” is dan een relatief kleine stap.

Wel opmerkelijk is haar woordkeuze: ‘Wij hebben besloten ons aan te sluiten bij de vlucht naar voren’. Deze term wordt vooral gebruikt als het gaat om oplossingen die buiten de bestaande denkkaders liggen. Daarvan is eind 2010 – bijna vijf jaar na de stelselherziening in de zorg – niet bepaald sprake meer. Ook verbazingwekkend is haar opmerking dat het B-segment niet mag worden uitgebreid voordat duidelijk is dat de wachtlijsten korter zijn geworden. Voor het ogenblik is het vooral belangrijk dat de aanbieders in het B-segment ruimte krijgen om zich te onderscheiden op prijs en kwaliteit. Dit faciliteert het proces van selectieve zorginkoop. Waar het om verkorting van de wachtlijsten gaat, valt meer te verwachten van het proces van substitutie in de zorg van tweede naar eerste lijn.

Delen