Op naar de top

Het is nog maar een maand geleden dat V&VN bekend mocht maken dat het aantal leden de honderdduizend was gepasseerd. “De stem van verpleegkundigen en verzorgenden klinkt steeds luider en dat is hard nodig”, zei directeur Sonja Kersten toen.

Nu is honderdduizend leden hebben natuurlijk geen doel op zich, maar die grens bereiken is wel een goed moment om klaar te stomen voor de volgende ambitie. En hoe mooi is het dat die komt van Marian Kaljouw; degene – zelf opgeleid als verpleegkundige – die erin slaagde om in 2006 de V&VN tot stand te brengen. De ambitie die ze nu uitspreekt, is: geef de beroepsgroep een plaats in de bestuurskamer.

Geef de verpleegkundigen een plaats in de bestuurskamer

Degene die op Twitter opmerkte dat het wel heel erg zou zijn als dan pas naar verpleegkundigen en verzorgenden wordt geluisterd, heeft natuurlijk volkomen gelijk. Maar Kaljouw heeft wel degelijk een punt als ze stelt dat het een gemiste kans is om ze die positie niet te geven.

De redenen die ze hiervoor aanvoert, zijn valide. In de eerste plaats kunnen verpleegkundigen en verzorgenden een belangrijke rol spelen in de discussie over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg (en Kaljouw heeft beslist gelijk als ze stelt dat we dit probleem de komende tien jaar houden). En in de tweede plaats zijn verpleegkundigen en verzorgenden onmisbaar om invulling te geven aan het credo ‘de juiste zorg op de juiste plek’.

Wat is de volgende ambitie V&VN, een verpleegkundige als minister van VWS? Het zou geen gek idee zijn.

Delen