Op scherp

De Adviescommissie Pakket, die Zorginstituut Nederland adviseert, heeft een harde uitspraak gedaan over pertuzumab. Dit middel, dat bij een agressieve vorm van borstkanker levensverlenging van zestien maanden biedt, is volgens de ACP te duur. Het kost per patiënt per jaar alles bij elkaar opgeteld 150.000 euro. Zoveel mag een quality-adjusted life year (QALY) niet kosten, zegt de ACP. Ze stelt voor pertuzumab niet langer in het zorgpakket te handhaven.

Oncoloog Koos van der Hoeven stelt  dat hiermee sprake is van een koerswijziging. “Nu is er voor het eerst een grens genoemd van wat het middel mag kosten en wordt gezegd: we komen er op terug”, zegt hij. Strikt genomen is dit niet helemaal waar, want eenzelfde discussie heeft zich ook al afgespeeld rond de (prijzen van de) geneesmiddelen voor de ziekten van Pompe en Fabry. Die leidde toen tot zo veel commotie dat de minister besloot de vergoeding voor deze middelen te handhaven. Wel zijn in overleg met de fabrikanten de prijzen voor beide middelen – met een niet openbaar gemaakt percentage – verlaagd.

Daarna werd het stil, maar met het standpunt over pertuzumab staat de discussie over de vraag wat een QALY mag kosten weer prominent op de agenda. Het is te verwachten dat de uitkomst van de pertuzumab-discussie vergelijkbaar zal zijn met wat er twee jaar geleden gebeurde met die middelen voor de ziekten van Pompe en Fabry. Pertuzumab wordt in Nederland al twee jaar gegeven aan vrouwen met de HER2-variant van borstkanker en ook vergoed. Dit terugdraaien schept een precedent dat moeilijk uit te leggen valt aan vrouwen die nu dezelfde diagnose krijgen en weten wat dit middel voor andere vrouwen heeft betekend. Hieraan zal Edith Schippers zich niet de vingers willen branden. Maar de discussie staat wel weer in één keer op scherp.

 

Delen