Op uw gezondheid

Moet ik nu overstappen naar Menzis? Dat kon weleens interessant worden nu deze zorgverzekeraar gezond leefgedrag gaat belonen. Ik rook niet, drink matig en loop en fiets veel. Bovendien let ik er sinds het overlijden van mijn moeder een beetje op dat mijn stiefvader niet vereenzaamt, wat me bonuspunten voor mantelzorg oplevert. En ik hoef niet te beginnen met roken om er vervolgens weer mee te stoppen, want ik krijg die punten ook als ik nu al gezond leef.

Het is een idee waar ik zeker positief tegenover sta. Menzis stelt terecht niet als agent te willen optreden, maar te vertrouwen op de verzekerden.  Natuurlijk staat hier tegenover dat gemakkelijk gaten in het idee te schieten zijn. Het zal bijvoorbeeld vooral mensen aantrekken die toch al gezond en bewust leven. Punten sparen waarmee mensen een deel van het eigen risico kunnen terugverdienen, is een tamelijk indirecte incentive om je leefgewoonten aan te passen. Bovendien is het idee eenvoudig te kopiëren. De kans dat de zorgverzekeraar waar mijn gezin nu verzekerd is dit plan overneemt, is reëel. En dan vervliegt deze actie weer als reden om over te stappen.

Eén tegenargument is echter op basis van de huidige stand van de wetenschap makkelijk onderuit te halen. Tegenstanders zullen zeggen: dit plan levert niets op, want wie gezond leeft, leeft langer en ontwikkelt chronische ziekten die veel geld kosten. Dat hoeft beslist niet zo te zijn. Van mensen die in het voorstadium van diabetes verkeren is bijvoorbeeld bekend dat zij dit proces lang kunnen vertragen of zelf geheel kunnen keren als zij hun leefgewoonten aanpassen. Het is echter de vraag of dit voldoende bekend is. Een aanpalende publiciteitscampagne die de gevolgen van een gezonde leefstijl onderstreept, zou dan ook zinvol zijn.

Delen