op zoek naar steun

Staatssecretaris Martin van Rijn trekt op dit moment door het land. Hij is op zoek naar partijen die goed voorsorteren op de decentralisatie van de functies van de AWBZ. Tijdens zijn werkbezoeken benadrukt Van Rijn steeds dat het niet slechts gaat om een overheveling van bestaande taken  an overheid naar gemeenten met minder geld, maar echt om een andere manier van zorgbeleid maken.

Het is niet voor niets dat Van Rijn dit steeds benadrukt. Het ligt immers voor de hand dat de cliëntorganisaties zullen gaan tegenstribbelen omdat ze de voorgenomen beleidsverandering wél interpreteren als een bezuinigingsmaatregel. Mensen die nu al zorg gebruiken, zullen onder het motto ‘Ik heb er toch recht op’ cliëntgedrag gaan vertonen. En mensen die zorgafhankelijk worden, zullen niet automatisch geneigd zijn om uit te gaan van behoud van eigen regie, maar zullen primair de vraag stellen welke zorg voor hen beschikbaar is.

Deze tegengeluiden bereiken ook de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Van Rijn kan daar dus nog een paar pittige discussies verwachten over zijn idee om zorgbehoeftige mensen eerst te laten nadenken over de mogelijkheden die zij zelf of hun netwerk hebben om aan die behoefte invulling te geven, en hen slechts voor wat dan overblijft een beroep te laten doen op zorg. Hij is dan ook eerlijk tijdens die werkbezoeken. Hij zegt: Help mij met goede verhalen uit de praktijk die laten zien dat dit mogelijk is, want ik heb die in de discussie in politiek Den Haag hard nodig.

Delen