Open brief

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De open brief aan de farmaceutische industrie van minister Bruno Bruins gisteren in de Volkskrant, lokt veel reacties uit. Gezondheidseconoom Xander Koolman haalde op Twitter fel uit door de argumenten en visie van de minister ‘bagger’ te noemen. Helaas was hij nog niet in staat om er meer duiding bij te bieden dan hij in een eerder video-interview voor Skipr al eens had gedaan, omdat hij niet wil vooruitlopen op de resultaten van onderzoek waarmee hij nog bezig is.

Uit de brief van Bruins spreekt een zekere hulpeloosheid. Hij doet een beroep op de farmaceutische industrie om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en transparantie te bieden over hoe de prijzen – en vooral exorbitante prijsverhogingen – van geneesmiddelen tot stand komen. Maar hij koppelt er ook het dreigement aan de publiciteit te zoeken als een farmaceut bij zo’n prijsverhoging geen goed verhaal blijkt te hebben. De vraag is in hoeverre de farmaceutische industrie daarvan onder de indruk is. Janssen Benelux liet een kleine twee jaar geleden al weten geen probleem te hebben Nederland te verlaten “als dit zo doorgaat”. Het gaat dus door. En uit de brief van Bruins valt af te lezen dat we nog geen stap dichter bij een oplossing zijn.

Nederland slaat geen deuk in een pakje boter in deze discussie

De zinsnede waarin Bruins aangeeft samen te werken met andere landen op dit onderwerp, laat zien dat hij dit ook begrijpt. Nederland slaat geen deuk in een pakje boter in deze discussie. Ander gedrag van de farmaceutische industrie vraagt om een andere context, waarin ze dat gedrag kunnen vertonen op een manier die we als samenleving maatschappelijk acceptabel vinden, stelt Koolman in dat video-interview. Dat vraagt wel om een internationaal perspectief. Is de volgende stap een door ministers van volksgezondheid van een veel groter aantal landen ondertekende brief in The New York Times?

2 Reacties Reageer zelf

  1. Peterveldhuis@zor
    Geplaatst op 28 augustus 2019 om 10:09 | Permalink

    Start eerst eens met een verbod op het ontvangen van artsenbezoekers, werkzaam bij de farmacie. Dan verliezen zo’n 1000 klunsen hun baan en kan daarvan eenvoudig een prijsreductie worden bekostigd. Het idee dat Nederland een kleine en onbelangrijke markt is, klopt maar gedeeltelijk. Veel introducties en veel onderzoek wordt in Nederland gedaan vanwege het hoge niveau van zorg.

  2. Frank van Wijck Frank van Wijck
    Geplaatst op 28 augustus 2019 om 10:17 | Permalink

    Er is niet voor niets een relatie tussen de farmaceutische industrie en de medische wetenschap. Beide partijen hebben elkaar nodig. “Duizend klunsen” is wat kort door de bocht hoor.