Open de deur

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Margot van der Starre (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen) opent een belangrijke deur naar vernieuwing van het ziekenhuislandschap met haar stelling dat de afdeling SEH best een poort voor meerdere ziekenhuizen kan zijn. Ze stelt terecht dat de afdeling als afzonderlijke rechtspersoon zou kunnen bestaan, bijvoorbeeld in de vorm van een joint venture van de deelnemende ziekenhuizen. Het feit dat deze stelling ineens voor discussie zorgde (op skipr.nl) in de laatste dagen van december, laat zien dat die deur naar vernieuwing niet eenvoudig open te krijgen is. NVZ plaatste de stelling immers al op 12 februari 2013 op haar website, als onderdeel van haar jaarverslag. Maar het duurde dus ruim tien maanden voordat de buitenwereld de boodschap oppikte.

Wel is die 12de februari een datum van bijzondere betekenis. Het is namelijk ook de dag waarop Zorgverzekeraars Nederland bekend maakte dat de zorgverzekeraars het gesprek zouden starten over de kwaliteit en de organisatie van de complexe spoedeisende zorg in Nederland. Dit gebeurde naar aanleiding van de verschijning van het ZN-rapport Kwaliteitsvisie spoedeisende zorg (pdf). De kern van dit rapport was de stelling dat deze zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen geconcentreerd moest worden, omdat dit de kwaliteit van die zorg ten goede komt. De ziekenhuizen bestreden dit niet. Maar ze waren wel bang voor de gevolgen: verlies van patiënten. Geen SEH hebben betekent immers een verminderde toestroom van patiënten naar voor een ziekenhuis belangrijke afdelingen als moeder/kindzorg of IC.

Het voorstel van Van der Starre is geen blauwdruk voor de herinrichting van de acute zorg, stelt ze. Maar het schept wel ruimte om op een andere, meer vrije manier over die herinrichting na te denken. En het opent de weg voor zorgverzekeraars om in de nabije toekomst in het kader van de inkooponderhandelingen de vraag te stellen: “Hoe ver zijn jullie met de planontwikkeling voor samenwerking op het gebied van de SEH?” Kortom: het opent de weg voor concrete, vergaande herinrichting van het ziekenhuislandschap op een manier waarmee ook de ziekenhuizen zelf kunnen leven.

Één Reactie Reageer zelf

  1. Gerben Welling
    Geplaatst op 2 januari 2014 om 11:33 | Permalink

    Het is inderdaad bijzonder dat dit bericht zo lang onopgemerkt is gebleven. We weten inmiddels dat de verzekeraars een rondje aan het maken zijn langs de verschillende ROAZ regio’s en daar hun visie presenteren. Voor bijvoorbeeld Brabant zetten verzekeraars in op een reductie van het aantal SEH met ca 45%.
    Er komt beweging.