Open de sluizen

De relevante branchepartijen in de zorg bespraken gisteren tijdens een symposium alle actualiteiten rondom de HSMR. Een dag eerder kwam het Noordhollands Dagblad met het bericht dat het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk over de hele linie sterftecijfers scoort die beduidend lager zijn dan het gemiddelde van de ziekenhuizen die aan de meting deelnemen. Op één uitzondering na: hartstilstand. Hierop scoort het ziekenhuis juist cijfers die hoger zijn dan mag worden aangenomen.

Woordvoerder Femke Sanders zegt in het krantenartikel terecht dat uit het verhoudingsgewijs hoge cijfer geen harde conclusies kunnen worden getrokken. Maar ze laat ook weten dat de cardiologen hun functioneren op het gebied van de behandeling bij hartstilstand direct kritisch onder de loep hebben genomen. “Daar waar we de cijfers mogelijk positief kunnen beïnvloeden, zijn de cardiologen zeer gemotiveerd om dit ook te doen”, zegt Sanders. Ik ben benieuwd naar het cijfer dat het ziekenhuis volgend jaar scoort voor hartstilstand.

Nu weten we dat een lange en felle discussie is gevoerd over de publicatie van de HSMR. We weten ook dat minister Edith Schippers niet per se gelijk heeft als ze stelt dat het presenteren van sterftecijfers de kwaliteit van de geleverde zorg transparant maakt voor de patiënt. Want Sanders heeft gelijk: uit het cijfer kunnen geen harde conclusies worden getrokken. Maar als het effect van publicatie van die cijfers – hoe gebrekkig die ook mogen zijn – ertoe leidt dat behandelaren direct hun eigen handelen kritisch onder de loep gaan nemen, dan is tóch winst geboekt door de publicatie van die cijfers. Dat is een kleine doorbraak. En het is te hopen dat het gevolg zal zijn dat de sluizen nu écht helemaal open gaan.

Delen