Open lijnen

Sophie Hankes van SIN-NL mag dan (op Skipr.nl) zuur reageren op de aanstelling van Sandra van Dulmen tot bijzonder hoogleraar communicatie in de zorg aan de Radboud Universiteit Nijmegen, maar de rest van de gezondheidszorg zal er alleen maar blij mee zijn. Het is geen geheim dat de arts-patiëntcommunicatie nogal eens te wensen overlaat. Een sprekend voorbeeld hiervan (erg N=1, maar wel uiterst illustratief) komt uit mijn eigen leefwereld. Toen mijn moeder bij de internist kwam, zei die, bladerend door haar dossier: “Zo, ik zie dat u al weet dat u kanker hebt.” Mijn moeder wist dat niet, want haar huisarts had het slechte nieuws niet durven brengen.

De komst van social media maakt communicatie tussen zorgprofessionals en patiënten waarschijnlijk eerder gecompliceerder dan eenvoudiger. Zorgaanbieders kunnen goed gebruikmaken van patiënten die met gerichte voorkennis een behandeltraject ingaan, maar kunnen daar ook door overvallen worden. Bovendien moeten ze leren hoe ze moeten omgaan met patiënten die hen via Facebook en Twitter benaderen. En ze moeten werkeloos toezien hoe ze worden bekritiseerd op beoordelingssites. Ook patiënten moeten leren hoe ze de nieuwe media optimaal kunnen gebruiken in hun omgang met de zorgaanbieders en de individuele zorgprofessionals.

Ik vraag mij alleen af of Van Dulmen ook contact gaat zoeken met die andere recente hoogleraar: Loek Winter. Hij houdt zich via Nijenrode bezig met entrepeneurship in de zorg.  Een onderwerp dat gezien de toenemende deregulering in de zorg steeds belangrijker wordt en waarin gerichte communicatiestrategieën een belangrijke rol spelen. Ze kunnen dus zeker wat van elkaar leren.

Delen