Open uitnodiging

Een veelzeggende Tweet over het Nationaal Zorgfonds van Bas van Pelt (@OndernemenZorg): ‘Deze natte zomer wordt veroorzaakt door privatisering in de zorg en de zorgverzekeraars (is het niveau van de discussie over het Nationaal Zorgfonds)’. Wie Twitter volgt, herkent dit. Het debat wordt hier soms té ad hominem gevoerd. Daarnaast zijn er de meer inhoudelijke opvattingen van de voor- en tegenstanders van het Nationaal Zorgfonds in ingezonden brieven in Skipr, Zorgvisie en de Volkskrant, waarin de auteurs wel over elkaar schrijven, maar niet met elkaar in discussie treden.

Inhoudelijk komt het debat over het onderwerp (en daarmee over de toekomst van ons zorgstelsel) zo geen stap verder. Het zou daarom zinvol zijn als alle partijen die tot nu toe hebben gepubliceerd en op elkaar hebben gereageerd om uit te leggen waarom ze het Nationaal Zorgfonds wel of niet een goed idee vinden eens gewoon face to face bij elkaar komen. Met de belofte dat iedereen bij de voordeur zijn politieke ideologie inlevert en bereid is puur op basis van de inhoud te discussiëren over het onderwerp. De voor de hand liggende deelnemers aan deze discussie zijn Renske Leijten, Michiel Verkoulen, Cobie Groenendijk, Marcel Canoy, Sander Visser en Jan Kremer, die immers actieve bijdragen hebben geleverd aan de polemiek tot nu toe. Toelating van anderen is mogelijk, al moet de groep niet te groot worden.

Als plaats van handeling stel ik een Seats2Meet in het midden van het land voor. Ik zorg voor koffie en thee en neem de nederige rol van notulist op mij.

Delen