Opnieuw leren communiceren

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Dat het proces van zorginkoop bij ziekenhuizen en ZBC’s over 2012 lastig zou worden, lag voor de hand. De overgang naar het systeem van prestatiebekostiging brengt met zich mee dat de zorgverzekeraars en zorgaanbieders anders dan voorheen met elkaar moeten onderhandelen. Ook was te verwachten dat discussie zou ontstaan over de doorleverplicht. En ik begrijp eveneens waarom de ZBC’s even op hun beurt moeten wachten. Zij zijn in termen van omzet klein bier in verhouding tot de ziekenhuizen, dus de zorgverzekeraars hadden wel even wat beters te doen dan de onderhandelingen met hen voorrang te geven.

De conclusie van de Nederlandse Zorgautoriteit dat het in de zorginkoop voor dit jaar nog te veel over de financiën ging en nog te weinig over de kwaliteit van zorg, lag al met al voor de hand. Niet alleen vanwege die prestatiebekostiging en doorleverplicht, maar ook omdat kwaliteitsbeleid nog volop in ontwikkeling is. Ik ga ervan uit dat beide partijen voldoende ergernis over de gang van zaken voelen om het in de onderhandelingen over 2013 beter te willen doen. En ik hoop dat politiek en publiek verstandig genoeg zijn om niet direct te zeggen: ‘Zie je wel, dat wordt niets, laten we er maar mee ophouden.’

Wat ik niet zo goed begrijp, is dat het niet spreken van elkaars taal als knelpunt in de gesprekken genoemd wordt. Dat in klinisch chemische labwaarden of voor communicatie in het elektronisch patiëntendossier eenheid van taal onontkoombaar is begrijp ik. Maar in onderhandelingen zitten mensen tegenover elkaar. En als iemand aan die onderhandeltafel de ander niet begrijpt, dan is het toch eenvoudig genoeg om even te vragen: ‘Wat bedoel je nou eigenlijk precies?’

6 Reacties Reageer zelf

 1. Mascha van Dort
  Geplaatst op 12 juli 2012 om 15:14 | Permalink

  Tip? Zet er een patiënt bij, helpt ook!

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 12 juli 2012 om 15:28 | Permalink

  Mascha, ik voel me een beetje betrapt want je hebt natuurlijk volkomen gelijk en ik had dit zelf in de blog moeten opmerken. De partijen praten ieder voor zich wel met patiënten(organisaties), maar zodra ze met elkaar aan tafel gaan om te praten over zorginkoop, zitten die patiënten(organisaties) er niet meer bij. Dat zou anders kunnen.

 3. ANH Jansen
  Geplaatst op 12 juli 2012 om 17:36 | Permalink

  Weer zo’n naieve blof van FvW. Dit heeft niets te maken met taal, maar alles met een pokerspel.

  “Wat bedoel je nou eigenlijk precies?” . Dat zeg je niet in onderhandelingen en zeker niet in de Nederlandse context van het Zorgstelsel 2006 met geheel eigen spelregels die tijdens het spel veranderen. Dan passen de beide spelers eigen regels toe om het eigen hachje te redden.

  Zegt het ziekenhuis: meer geld! Zegt de verzekeraar; minder geld. Zegt het ziekenhuis; minder geld? Meer geld, zie mijn kwaliteit, zie mijn uitkomsten. zegt de verzekeraar; minder geld, kijk eens uit het raam; daar staat de sheriff met haar MBI in de aanslag.

  Zegt het ziekenhuis; de sheriff kan de pot op.
  Zegt de verzekeraar; kijk nog eens, naast de sheriff staat de deputy sheriff, de NMa, die grijpt achteraf in als je niet tekent voor minder geld en een plafond en doorleverplicht en let op; vooraf geen afspraken maken met je concurrenten wie wat gaat doen voor welke prijs! Dan schiet de deputy los uit de heup en zul je naar de judge moeten voor herstel. Maar let op. De judge gaat regelmatig eten bij de Sheriff en de deputy sheriff. Belang van ons dorp gaat voor.

  Zegt het ziekenhuis: die deputy sheriff kan ook de pot op. Wordt druk op die pot. Uitbreiden maar. Leg de rekening maar bij de werkgevers, dat is ons ook gelukt. Ziekenhuizen weten wat onderhandelen is.
  Zegt de verzekeraar; kijk wat meer naar rechts, daar staat nog een deputy sheriff, de NZa. Die grijpt in vooraf, tijdens en achteraf als de Sheriff zegt dat het mag. Je kan dus geen kant op; tekenen linksonder aan, in 7 voud svp.
  Zegt het ziekenhuis: “wat bedoel je eigenlijk precies?”

  Praten tussen twee partijen die beiden worden overruled door 3 andere partijen die niet aan tafel zitten, maar wiens schaduw erboven hangt is geen taalkwestie.

  Gereguleerde marktwerking is niet uit te leggen. Commissie Baarsma komt er ook niet uit. “het wringt”. En komt dan ook met draconische adviezen die haaks staan op vrije marktwerking, marktwerking gereguleerd, vrije keuze, mededinging en concurrentie. Wettelijk verplichten van zelfstandige ondernemingen voor het ondertekenen van contracten met private verzekeraars tegen een volume plafond, maar wel met doorleverplicht: gratis leveren van diensten voor onbepaalde tijd?
  Waar gaat de private onderneming de lonen en vaste lasten van betalen? De onderaannemers? En als de werknemers van die private ondernemers geen salaris meer krijgen, kunnen zij dan gratis winkelen bij de Albert Heijn? Bij de groenteman om de hoek en hoeven zij ook geen belastingen meer te betalen gedurende het laatste kwartaal?

  Dan past gepast zwijgen en kan het pokerspel doorgaan. Dat spel hebben verzekeraars en ziekenhuizen goed door; laat de Overheid maar zeggen waar het op staat; duidelijke taal van de politiek en 12 september verkiezingen.

  En achteraf niet komen met het smoezenboek.

  Terugval optie van Hans Hoogervorst benutten. Dat is duidelijke taal. En wel voor 2016. Dat is duidelijke taal.

 4. ANH Jansen
  Geplaatst op 12 juli 2012 om 17:51 | Permalink

  Een patiënt bijzetten helpt in de Nederlandse context helemaal niets. Commissie Baarsma laat dat nog eens duidelijk zien. De hele patiént komt er niet in voor en Commissie Baarsma ging wel over het MBI en dat is een essentieel onderdeel voor het beheersen van de kosten in de zorg. Ultiem wapen in de woorden van de Minister.

  Adviezen van Commissie Baarsma wil de Minister graag zo snel mogelijk overnemen: afschaffen van Restitutie polissen in de basisverzekering! contracteerplicht voor zorgaanbieders in de basisverzekering! Volumecontracten met doorleverplicht voor zorgaanbieders! Verbod op overschrijden van Overheidsbudget door verzekeraars! Zorgverleners moeten hun kennisvoorsprong anders gebruiken; niet om het zorgbudget te overschrijden, maar om er binnen te blijven: behandelingen kunnen worden verlengd, maar ook verkort, behandelingen kunnen worden versneld, maar ook vertraagd, er kan gekozen worden om niet te behandelen door de zorgverlener en de patiënt in het ongewisse te laten.

  Kijk eens op de site van Mayo Clinic hoe het ook kan; patient werkelijk centraal en alles transparant, inclusief uitkomsten en de nuancering die daarbij hoort.

  Kost wat, maar dan heb je ook wat! En zolang de Nederlandse Overheid andere keuzes maakt, moet er niet worden gezeurd over taalproblemen. 12 september kan de kiezer duidelijke taal spreken om vervolgens 4 jaar te moeten zwijgen. Zo gaat dan in dit land.

 5. ANH Jansen
  Geplaatst op 12 juli 2012 om 21:32 | Permalink

  Op sociale media gaat de discussie verder.

  Het argument de patiënt erbij te betrekken omdat ontevreden verzekerden bij hun verzekerden zullen weglopen gaat niet op. Bas Leerink heeft dit nota bene in een recente webcast bevestigd: jongere verzekerden verhuizen van label van verzekeraar en ouderen blijven gewoon bij je. Je loopt als verzekeraar geen enkel risico dat je verzekerden verliest. Ook de NZa heeft dit in een recent rapport evaluatie bewezen; de koppeling van aanvullende verzekering en de basisverzekering verhindert verhuizing van verzekerden naar een andere verzekeraar. Er vindt dan immers weer risico selectie plaats.
  Neen. De patient zal zeker niet een plaats krijgen aan de onderhandelingstafels.

  Lees het rapport van de Commissie Baarsma en de reactie van de Minister daarop.

  Benutten van de door de VVD’er Hans Hoogervorst voorgestelde terugval optie is enige remedie voor de bestuurlijke wanboel: dan wordt er met 1 mond gesproken, in 1 duidelijke taal (Nederlands), zijn de verhoudingen voor een ieder helder en valt er 12 miljard euro terug in de schatkist. Hoeft er geen forenzenbelasting te worden geheven en kan Nederland weer aan de slag, oa.

  Laat FvW daar eens over communiceren.

 6. Bas Leerink
  Geplaatst op 13 juli 2012 om 10:22 | Permalink

  Veel invulling in de acties van mensen die er niet bij waren. Ervaringen van Menzis zijn positief. Veel sneller en veel meer zekerheid over te verwachten zorgkosten, spreiding en concentratie goed voorbereid en deels al geëffectueerd, en trendbreuk in de kosten gerealiseerd.
  Wij hebben ooit de patientenorganisaties echt aan de onderhandelingstafel gezet, was geen succes, en betrekken patienten wel bij de voorbereiding van de onderhandelingen.
  MBI is inderdaad een draak, maar hoeft vermoedelijk niet ingezet te worden.