Oproep – Voor het museum

Voor het septembernummer van Arts en Auto komt de redactie graag in contact met lezers die een schenking in natura hebben gedaan of een object in bruikleen hebben gegeven aan een museum.

Wat voor voorwerp of kunststuk betrof het, wat is het herkomstverhaal, en waarom heeft u besloten het aan een museum te schenken of uit te lenen?

U kunt uw verhaal sturen naar: redactie@artsenauto.nl, o.v.v. ‘Voor het museum’. Uiterste inzenddatum: 1 juli. Vergeet in de mail niet uw naam en VvAA-lidnummer te vermelden.

Delen