Opsteker

Het is alweer bijna twee jaar geleden dat Wanda de Kanter stopte met haar werk als longarts, met als argument dat ze met haar anti-tabakslobby meer kan bereiken. De logica achter die redenering is duidelijk. Als longarts kan ze slechts mensen behandelen die al ziek geworden zijn. Als lobbyist kan ze zich inspannen om te voorkomen dat mensen door een tabaksverslaving longkanker krijgen.

Eind vorige week boekte ze een overwinning in haar lobbywerk, toen de rechter opdracht gaf aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om handhavend op te treden tegen de verkoop van filtersigaretten. In een reactie stelt De Kanter dat deze uitspraak het definitieve einde betekent van wat zij de ‘sjoemelsigaret’ noemt. Het valt te vrezen dat dat toch nog niet direct het geval is.

Hoewel zij er zelf de conclusie aan verbindt dat de overheid direct alle filtersigaretten uit de schappen moet halen, stelt de rechter dat de NVWA zelf de wijze van handhaving moet bepalen. Als de Autoriteit inderdaad de definitieve stap zet, kan Nederland een belangrijk gidsland worden. Maar we mogen aannemen dat de tabaksindustrie nog wel wat opties achter de hand heeft om zijn belangen toch weer voor geruime tijd veilig te stellen.

Dit neemt niet weg dat de uitspraak van de rechter een belangrijke steun in de rug is voor de strijd die De Kanter al jarenlang voert. De rechter heeft een uitspraak gedaan die ook het ministerie van VWS zal waarderen. Het ministerie heeft in haar tabakspreventiedoelstellingen een prima ambassadeur aan haar.

Delen