Opvallend terughoudend

Het is een opvallende slotzin in het bericht op www.skipr.nl over het feit dat steeds meer geneesmiddelen niet meer verkrijgbaar zijn. Eerst zegt de KNMP-woordvoerder dat dit te maken heeft met het overheidsbeleid om de prijs van geneesmiddelen laag te houden en met de gematigde medicijnverstrekking in ons land. Maar vervolgens lezen we: “Een verklaring voor de sterke stijging van medicijntekorten kon de woordvoerder overigens niet geven.”

Vreemd, ik had juist verwacht dat de KNMP de berichtgeving met beide handen zou aangrijpen om zich af te zetten tegen het preferentiebeleid. “Deze situatie toont glashard aan dat voortzetting van dit beleid onwerkbaar is en patiëntenlevens in gevaar brengt”, iets in die trant dus. Maar blijkbaar niet. Ook in de eigen berichtgeving blijft de KNMP verrassend op de vlakte. Hier lezen we slechts dat het vooral door productieproblemen komt, en dat economische ontwikkelingen en een verhoogde vraag naar het product ook een rol spelen.

Waarom laat de KNMP deze kans liggen om de publieke opinie te beïnvloeden? Misschien moeten we het antwoord zoeken bij het Nederlands Huisartsen Genootschap. Voorzitter Rob Dijkstra stelt in het AD: “Als patiënten wisselen van geneesmiddelen, krijgen ze vaak een andere vorm, waardoor vergissingen kunnen optreden.” Die hoeven natuurlijk helemaal niet op te treden als de apotheker(sassistente) er gewoon goede uitleg bij geeft. En blijkbaar gebeurt dit ook, want die patiënten klagen niet. Wel aan de balie wellicht, maar niet en masse, niet georganiseerd. En dus niet op een niveau dat de overheid en zorgverzekeraars aan het denken zet. Ook dit laatste nieuwsfeit gaat de voortzetting van het preferentiebeleid dus niet in de problemen brengen.

Delen