Opvolging

‘Veel van de huidige interventies tegen overgewicht zijn vrijblijvend van aard, gericht op vrijwillige afspraken of gericht op de eigen verantwoordelijkheid van burgers.’ Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS schrijft dit in zijn Kamerbrief over een gezonde voedselomgeving. Die vrijblijvendheid en gerichtheid op individuele verantwoordelijkheid werkt niet om mensen tot een betere gezondheid te brengen, concludeert hij. De Raad Volksgezondheid & Samenleving kwam vorig jaar in het essay Gezondheidsverschillen voorbij al tot dezelfde conclusie: een probleem van de hele samenleving los je niet op door het individu aan te spreken.

‘Blokhuis zoekt naar nieuwe mogelijkheden voor gemeenten om aanbieders van ongezond voedsel in bepaalde gebieden te weren’

Gemeenten willen graag tot een gezondere voedselomgeving komen, bijvoorbeeld door aanbieders van ongezond voedsel te kunnen weren in de omgeving van scholen. Het ontbreekt hen echter aan de juridische grond hiertoe, en de Omgevingswet die volgend jaar van kracht moet worden, brengt daar geen verandering in. Blokhuis zoekt daarom naar nieuwe mogelijkheden, omdat hij het een goede zaak vindt dat gemeenten instrumenten tot hun beschikking hebben om aanbieders van ongezond voedsel te weren. Een aanvulling in de Omgevingswet, of een combinatie met de Wet publieke gezondheid, zijn opties hiervoor. Of anders eventueel een nieuw vast te stellen wet.

Dat laatste zou het minst verkieslijk zijn, omdat er zo veel tijd mee gemoeid is. Maar de serieuze manier waarop Blokhuis hiermee bezig is, laat wel zien dat het hem echt menens is om de verandering die hij voorstaat daadwerkelijk tot stand te brengen. Gelet op die serieuze intentie zou het geen slechte zaak zijn als hij in het nieuw kabinet zijn eigen opvolger is.

Delen