Oudbouw

Het is alweer een paar jaar geleden dat we een brief in de bus kregen van mensen die even verderop in onze buurt wonen. De strekking: de afzenders zijn vrienden van onze buren aan beide zijden. Als ze ouder worden, willen ze allemaal bij elkaar wonen en voor elkaar zorgen. Dus als wij ooit zouden overwegen ons huis te verkopen, mochten zij het dan kopen alsjeblieft?

Die buurtgenoten blijken nu trendsetters te zijn. Afgelopen woensdag presenteerde de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen haar bevindingen, en een van de voorspellingen die commissievoorzitter Wouter Bos daarbij deed is dat ouderen meer voor zichzelf en voor andere ouderen zullen moeten gaan zorgen. Ze zullen moeten wennen aan het idee dat er in de nabije toekomst minder vaak betaald zorgpersoneel is om hen te helpen.

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te beseffen dat Bos gelijk heeft

Je hoeft geen glazen bol te hebben om te beseffen dat Bos gelijk heeft met deze voorspelling. De Tweede Kamer kan wel van minister Hugo de Jonge eisen dat die snel met concrete voorstellen komt om de groeiende wachtlijsten in de verpleeghuizen aan te pakken. Maar de hamvraag is natuurlijk: hoe dan? Waar moeten de medewerkers vandaan komen die nodig zijn om invulling te geven aan de extra verpleeghuisplaatsen die van de Kamer moeten worden gecreëerd? Die zijn er niet.

De oplossing zal dus echt elders gevonden moeten worden. In het bouwen van nieuwe woonvormen bijvoorbeeld. Zwolle laat zien hoe dit kan in een setting die er ook meteen toe aanzet dat bewoners iets voor elkaar gaan doen, zoals Bos wil. Het is betreurenswaardig dat soortgelijke initiatieven stuiten op gemeenten die op dezelfde grond liever meer lucratieve projecten laten ontwikkelen. En dom, want ze snijden zichzelf in de vingers als ze onvoldoende bouwen voor hun oudere inwoners. Ze hebben een verantwoordelijkheid voor hen.

Delen