Oude tijden herleven niet

Een grote groep artsen spreekt zich uit tegen marktwerking in de zorg. Als ik dat lees, vraag ik mij onwillekeurig af of ze weten waarover ze het hebben. Hebben wij marktwerking in de zorg? Volgens mij zijn we een systeem van gereguleerde marktwerking aan het optuigen en dat is toch echt iets anders.

Maar goed, stel dat ze het menen en dat ze weten waarover ze het hebben. Wat zijn dan de consequenties? Zijn ze dan ook tegen ondernemerschap in de zorg? Als dat zo is, zijn ze alleen consequent in hun stellingname als ze ook allemaal in loondienst treden. De medisch specialisten in dienst van de ziekenhuizen en de huisartsen in dienst van de zorgverzekeraars, dan weten we als patiënten tenminste waar we aan toe zijn.

Maar toch vind ik het een verontrustend signaal wat de artsen afgeven. Als ze zeggen dat ze af willen van de marktwerking, willen ze dan terug naar het oude zorgstelsel? In dat geval voel ik mij als patiënt ronduit bekocht. Want dan zeggen ze dus eigenlijk dat ze terug willen naar de situatie waarin ze de patiënt geen enkel inzicht bieden in de kwaliteit van hun werk en in individuele kwaliteitsverschillen. Dan sturen ze de patiënt weer het grote donkere bos in. En dan doet het er voor hen blijkbaar niet toe hoe lang die patiënt daar moet verblijven. We weten immers allemaal hoezeer wachtlijsten in dat grote donkere bos gemeengoed waren.

Kortom, volgens mij is het niets meer of minder dan populistisch gebazel. En daar heb ik geen boodschap aan, beste artsen. Tenzij ik er via de wederopstanding van Postbus 51 een heel duidelijke leidraad van de overheid bij krijg over hoe ik mij moet gedragen om braveburgerpunten te scoren en mijn bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Delen