Over de datum

Gaat Loes den Dulk, directeur van de stichting Raad op Maat, nog kopers vinden voor haar nieuwe boek Handboek coachen van cliëntenraden, of kan het meteen in de ramsj? Die vraag is aan de orde nu Henk Nies, voorzitter van de raad van bestuur van Vilans, stelt dat de cliëntenraden passé zijn. Als ze niet meer nodig zijn, hoeven ze ook niet gecoacht te worden, toch?

Nies plaatst zijn opmerking (in een interview met Skipr) in het licht van het huidige zorgstelsel. Hierin zijn cliënten ook consumenten, stelt hij, en zorgaanbieders zorgen er echt wel voor dat die consumenten tevreden zijn. Bovendien verandert de organisatie van de zorg in die zin dat coöperaties ontstaan en verenigingen van ouders die de zorg voor hun kinderen organiseren. In dit licht lijken de cliëntenraden inderdaad rijp voor het museum te worden.

Sommige critici stellen dat Nies hiermee voorbijgaat aan de adviesrol en de rol in collectieve belangenbehartiging die de cliëntenraden hebben. Maar je kunt je afvragen in hoeverre de cliëntenraden nodig zijn voor deze rollen. Als die cliënten consumenten worden, dan kan de Consumentenbond die taken toch vervullen? En daarnaast hebben we ook nog de NPCF. Voor advies aan zorgconsumenten en behartiging van hun belangen lijkt mij dat meer dan genoeg. Nies heeft dus gelijk.

Delen