Overdaad schaadt

Oud-minister van VWS Ab Klink, nu bestuurder bij zorgverzekeraar VGZ, trekt de aandacht met zijn pleidooi dat meer diagnosticeren niet per se beter is. Het draagt het risico in zich dat het leidt tot onnodige, schadelijke en dure zorg, stelt hij. In de reacties lees ik dat hij zich als zorgverzekeraar niet met zulke zaken moet bemoeien.

Ter nuancering enkele citaten uit een interview met hoogleraar radiologie Matthijs Oudkerk (Groningen) voor Arts en Auto van eind 2002. “Alleen geld is een belemmering om iedere mens periodiek door te lichten, op zoek naar pathologische afwijkingen”, zei hij. “Maar dat uitgangspunt is verkeerd. De basisgedachte zou moeten zijn dat een eeuwig gezond lichaam niet mogelijk is en dat de mens afwijkingen moet accepteren. Gebeurt dat niet, dan kan zelfs ouderdom als ziekte worden beschouwd. En als dat gebeurt, glijdt de mens af naar een onwerkelijke en onvervulbare zoektocht naar het eeuwige leven”. Ook zei hij: “Röntgens ontdekking zorgde voor de scheiding van lichaam en geest, CT en MRI maakten een einde aan de symptomatische geneeskunde. Bij iemand die gezond denkt te zijn, kunnen met CT en MRI afwijkingen worden geconstateerd die nog lang niet tot klachten hebben geleid. De mens wordt hier onzeker van en raakt steeds slechter vertrouwd met de signalen die zijn eigen lichaam geeft.”

Zijn boodschap kan worden gelezen als een waarschuwing dat niet het zorgstelsel, maar de mens (arts en patiënt) een van de belangrijkste oorzaken is voor de almaar stijgende zorgkosten. Ik ben blij dat Klink nu met een vergelijkbare boodschap komt en het interesseert mij niet of hij dit doet als hoogleraar, minister van volksgezondheid, zorgverzekeraar of vanuit welke andere positie dan ook. Hij zegt het vanuit de positie van iemand naar wie wordt geluisterd. Dat vind ik waardevol.

Delen