Overlijden

Als bedrijfskundig adviseur is mijn kennis over verzekeringen beperkt, daarom laat ik inhoudelijk advies hierover graag over aan mijn deskundige collega’s. Wat ik uiteraard wel bespreek bij een praktijkovername, zijn de risico’s die u als praktijkhouder loopt.

Een van deze risico’s betreft het overlijden van u of van een van uw maten. Wat gebeurt er dan en hoe is dat contractueel geregeld? Is er bijvoorbeeld een overnameplicht opgenomen voor de voortzettende partij? En dient er een overnamesom vergoed te worden aan de nabestaanden?

Als er recent flinke investeringen zijn gedaan of de praktijk vertegenwoordigt op zichzelf een serieuze waarde, dan kan een overnamesom hoog zijn. Ook zal er bij een plotseling overlijden van alles geregeld moeten worden en moet de overleden persoon door tijdelijke inhuur vervangen worden.

Financiële risico’s bij overlijden afdekken

Mogelijk kan de inhuur of een overnamesom betaald worden uit opgebouwde winstreserves of door middel van een lening bij de bank. Maar als dat niet het geval is, dan is het mogelijk de financiële risico’s af te dekken door middel van een compagnonsverzekering. In feite is dit een overlijdensrisicoverzekering die tijdens de looptijd een bedrag uitkeert bij overlijden. Hiermee dekt u het risico af dat de continuïteit van de praktijk bij overlijden in gevaar komt en financiële verplichtingen, zoals externe inhuur of een overnamesom, kunnen worden voldaan.

Daarnaast is het aan te bevelen uw naasten en maten te informeren over de stappen die genomen dienen te worden wanneer u plotseling overlijdt. Bijvoorbeeld door middel van een stappenplan met belangrijke informatie, waar uw nabestaanden of maten in een dergelijke hectische tijd mee aan de slag kunnen. Het is uiteraard geen prettig onderwerp, maar het verdient uw tijd en aandacht om de financiële risico’s bij overlijden in kaart te brengen en de nodige acties hiertoe te ondernemen.

Delen