Overstroming

Hoe komt het dat het aantal ambulanceritten in het eerste kwartaal van dit jaar plotseling zo fors gestegen is (Plotseling forse stijging aantal ambulanceritten – Skipr)? Voorzitter van Ambulancezorg Nederland Han Noten zegt het niet te kunnen verklaren.

Degenen die zich altijd zo fors tegen de coronavaccinatie hebben gekeerd weten het wel. Zij wisten altijd al dat dit ging gebeuren. Laten we hopen dat deze invalshoek niet al te veel het debat gaat domineren.

“Het kan zijn dan het zorgsysteem overstroomt”

Ondertussen is “Ik kan het niet verklaren” natuurlijk wel een erg onbevredigend statement, en op social media komt dit Noten dan ook – begrijpelijk – op stevig kritiek te staan. De mogelijke reden die hij verderop in de berichtgeving toch nog aanvoert, verdient serieuzere aandacht: overbelasting van de huisartsenposten en de huisartsen. “Het kan zijn dan het zorgsysteem overstroomt”, zegt Noten. Ook dit leidt tot schampere reacties. Hoezo ‘kan’, iedereen ziet toch dat het zorgsysteem overstroomt?

In een van de reacties onder het nieuwsbericht op Skipr wordt minister Ernst Kuipers (VWS) gemaand voorzichtig te zijn met de mogelijke stopzetting van (de financiering van) SEH’s, waarmee hij vorige week in het nieuws kwam (Meeste SEH’s halen normen niet, Kuipers dreigt geldkraan dicht te draaien – Skipr). Maar SEH’s openhouden die onvoldoende kwaliteit leveren is natuurlijk niet de oplossing.

De patiënten die naar die SEH’s worden gebracht, krijgen daar immers mogelijk niet de optimale zorg. Bovendien gaat het voorbij aan de kern van het probleem. De kraan dichtdraaien houdt de overstroming niet tegen.

Delen