Overwegingen

De vrije keuze uit zorgaanbieders is voor verzekerden belangrijker dan preventie, lezen we in Medisch Contact. Gelet op de discussie die de laatste jaren is gevoerd over de vrije artsenkeuze lijkt dit logisch. Maar wie naar de cijfers kijkt, ziet dat het toch tamelijk relatief is.

Een steekproef van de Autoriteit Consument & Markt onder 1.700 mensen over hun overwegingen om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar, wijst uit dat mensen zich hierbij vooral laten leiden door de premie van de zorgverzekering en de dekking die deze biedt. De vrije keuze uit zorgaanbieders is slechts voor 15 procent van de verzekerden belangrijk bij het bepalen van hun keuze. Anders gezegd: voor 85 procent is het blijkbaar toch niet zo’n belangrijk thema. Zo lang wij als verzekerden weinig zicht hebben op hoe de kwaliteit van de individuele zorgaanbieders zich onderling tot elkaar verhoudt, is dit heel begrijpelijk. Wat heb je aan die vrije keuze als je niet weet op welke kwaliteitsargumenten je die moet baseren?

‘Wat heb je aan die vrije keuze als je niet weet op welke kwaliteitsargumenten je die moet baseren?’

Dat voor slechts 3 procent van de ondervraagden het aanbod van de zorgverzekeraar op het gebied van preventieve zorg of gezondheidsprogramma’s een rol speelt bij hun overstapoverwegingen, is veelzeggend. Het merendeel van de mensen brengt de zorgverzekering blijkbaar strikt in verband met verzekerd zijn van (betaling van) zorg bij ziek zijn. Dat zorgverzekeraars ook een rol voor zichzelf weggelegd zien in ziekte voorkomen, lijkt dus niet te worden gezien. Als dit inderdaad het geval is, ligt daar een belangrijke communicatietaak.

Delen