Pakketkeuze

Opnieuw discussie over paracetamol 1.000 mg, lage doseringen vitamine D en kalktabletten, die sinds 1 januari 2019 niet meer worden vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Nivel concludeert op basis van onderzoek dat deze beslissing nadelige gevolgen heeft.

Een deel van de mensen koopt en betaalt deze middelen nu zelf, wat ook precies de bedoeling was van de pakketverandering. Maar er zijn ook patiënten die nu vervangende pijnstillers krijgen voorgeschreven (zoals opioïden, die een hoger risicoprofiel hebben), of hogere doseringen vitamine D of combinatiepreparaten met calcium. En die worden dan nog wel vergoed. Het Nivel stelt dat dit vaak niet gepaard gaat met een gesprek van de huisarts of apotheker met de patiënt over diens mogelijkheid te kiezen voor zelfzorggeneesmiddelen. Met andere woorden: de huisarts schrijft die alternatieven voor aan patiënten voor wie ze niet bedoeld zijn. Terecht dus dat de minister (nog heel even Martin van Rijn) aangeeft dit onnodig of onjuist gebruik van middelen te zullen tegengaan en met de betrokken partijen in gesprek te zullen gaan over hun communicatie over dit onderwerp.

Huisarts schrijft soms alternatieven voor aan patiënten voor wie ze niet bedoeld zijn

Dit gaat ReumaNederland echter niet ver genoeg. Want dit wil dat de minister een uitzondering maakt voor mensen die de genoemde middelen in verband met hun ziekte langdurig gebruiken. ‘Alleen zo kunnen de ongewenste effecten (die blijken uit de monitor van Nivel) worden gestopt’, stelt deze patiëntenorganisatie. Maar dat is natuurlijk niet waar. Die ongewenste effecten kunnen ook worden gestopt door huisartsen die zeggen: ‘Dat schrijf ik u niet voor want er zijn voor uw situatie zelfzorggeneesmiddelen’. Alleen het feit dat dit blijkbaar niet altijd gebeurt, mag geen reden zijn om de genoemde middelen maar weer in het basispakket op te nemen.

Delen