Paplepel

Wie aan de slag wil in de zorg, is ervan verzekerd dat hij de komende jaren niet zonder werk komt te zitten. Er bestaat behoefte aan tienduizend mensen en dat is twee keer zoveel als een jaar geleden. Vooral de ouderenzorg zit om beroepskrachten verlegen.

Geld is daarbij sinds kort niet meer het probleem – denk aan de 2,1 miljard euro extra die beschikbaar is gekomen voor de verpleeghuiszorg. Het probleem is mensen vinden en binden. Daarin kunnen de ROC’s een belangrijke rol spelen. Maar daar kan de eerste stage al voor veel leerlingen de basis leggen om juist niet in het verpleeghuis te gaan werken, maar te kiezen voor het ziekenhuis.

Het grote probleem binnen de ouderenzorg is goed personeel vinden en binden

Jan Verschuren, themacoördinator van het programma Waardigheid en trots, legde eerder dit jaar uit wat daar fout gaat. Als de eerste stage zich in het verpleeghuis afspeelt, heeft de leerling nog weinig kennis en krijgt hij dus weinig handelingsvrijheid. Als hij verderop in de opleiding de ziekenhuisstage krijgt, heeft hij inmiddels veel meer kennis opgedaan en krijgt hij dus meer handelingsvrijheid. Het beeld dat dan blijft hangen is dat het verpleeghuis een veel minder uitdagende werkplek is dan het ziekenhuis.

De oplossing is dus: al vanaf het eerste jaar de helft van de stage in het verpleeghuis en de helft in het ziekenhuis. Dan krijgt de leerling een veel realistischer beeld. Ook op hbo-v niveau is het mogelijk die binding met het verpleeghuis al tijdens de opleiding te versterken, door in een leer- en innovatienetwerk studenten samen met verzorgenden te laten leren en werken aan kwaliteit van zorg.

Maar nog mooier is natuurlijk leerlingen al op de basisschool in contact te brengen met ouderen en de aandacht voor deze groep er dus met de paplepel in te gieten.

Delen