Pas op de plaats

Gelukkig hebben zorgverzekeraars CZ en UVIT besloten integrale inkoop van medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT) uit te stellen. Ze stellen terecht dat MSVT een integraal onderdeel is van de medische behandeling die de patiënt in het ziekenhuis krijgt. De ziekenhuizen werken hard aan verkorting van de ligduur van patiënten. Dit betekent dat patiënten in een aantal gevallen al worden ontslagen als hun herstel nog niet zover is gevorderd dat geen verpleegkundige zorg meer nodig is. Het kan dan niet zo zijn dat het ziekenhuis dan van zijn verantwoordelijkheid voor die patiënten af is. Als het zelf een rol krijgt in het regelen van de MSVT na ontslag van de patiënt, krijgt het verantwoordelijkheid over de continuïteit van het zorgproces na ontslag én kan het verdere stappen zetten in verkorting van de ligduur. Twee vliegen in één klap.

Maar dan moet het proces wel soepel verlopen. En op dit moment is er nog geen zicht op of dit zal lukken. Vandaar dat ik dat uitstel zo terecht vind. Vooral de grotere ziekenhuizen – met een groot adherentiegebied – zullen voor de inkoop van die MSVT zaken moeten gaan doen met een flink aantal thuiszorgorganisaties. Of er ontstaan bemiddelingsbureaus die hier tussen gaan zitten. Maar dat is niet zonder risico, hebben we kunnen leren van de bemiddelingsbureaus voor ZZP’ers in de kraamzorg. Op dat dossier is een discussie losgebarsten over de vraag wie verantwoordelijk is voor de zorg aan het kraambed: de ZZP’er of het bemiddelingsbureau. Een strijd waarover al rechtszaken zijn gevoerd, maar waarvoor nog steeds geen oplossing is gevonden. Op een dergelijk probleem zitten CZ en UVIT niet te wachten. Natuurlijk niet: boze verzekerden die weglopen naar een concurrerende zorgverzekeraar omdat ze geen goede zorg krijgen, zijn het laatste waarop ze zitten te wachten.

Delen