Patiënt centraal

In de discussie over inhaalzorg speelt zowel de zorg in het buitenland als de zorg in particuliere klinieken een rol. Wat de zorg in het buitenland betreft, stelt Annette Dwars (Euro Health Connect) dat veel patiënten best in Duitsland terechtkunnen voor een behandeling.

Ze gaat daarbij wat makkelijk aan twee zaken voorbij. Ten eerste dat bij zorg ook nazorg hoort. De thuiszorg en de huisartsen hebben in de coronacrisis ook niet bepaald stilgezeten en hier is nu bovendien veel uitval door ziekte. Ten tweede moeten patiënten ook elders behandeld willen worden dan in hun ‘eigen’ ziekenhuis.

‘Meeste patiënten wachten liever op ‘eigen’ dokter in plaats van behandeling elders’

Dit tweede aspect komt ook naar voren in de discussie over de mogelijkheden die zelfstandige klinieken kunnen bieden om de inhaalzorg te versnellen. Hierover kwam eerder deze week Rob Dillmann aan het woord in het NOS Radio 1 Journaal. Dillmann, NVZ-bestuurslid en bestuursvoorzitter van ziekenhuis Isala, vertelde dat weliswaar afspraken worden gemaakt met particuliere klinieken, maar dat veel patiënten – in de orde van grootte van driekwart van de hierover bevraagden, stelde hij – liever wacht op de ‘eigen’ dokter in het ‘eigen’ ziekenhuis.

Als hiernaar wordt gehandeld, staat de patiënt centraal, en dat geldt als een belangrijk uitgangspunt voor de zorg. Het ironische in dit geval is echter wel dat de patiënt die centraal staat, ook een beetje in de weg staat om het probleem van de inhaalzorg te verkleinen.

Delen