Patiënten leren nadenken

Het Zorginnovatieplatform houdt op te bestaan. Terecht schrijft het ZIP op zijn website dat het tijd is voor de volgende fase, die van het acteren. Bij dit acteren hoort dat alle partijen in actie komen om zorginnovatie te bewerkstelligen. Niet alleen de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, ook de zorgconsumenten moeten in hun rol worden gezet.

Sporadisch gebeurt dit laatste ook al. Denk aan de ziekenhuizen die patiënten laten betalen na een ‘no show’ voor een afspraak of opname. Aan ziekenhuizen die patiënten een rode of een gele kaart geven als ze te vaak zonder goede reden naar de afdeling spoedeisende hulp komen. Of aan het Kennemer Gasthuis, dat patiënten verplicht om bij onderzoek of opname hun actuele medicatiedossier mee te nemen.

Allemaal nog sporadisch. Maar gelukkig komt er weer nu alweer zo’n initiatief bij om de patiënt meer eigen verantwoordelijkheid te geven. Dimaal komt het van de huisartsenpost in Gorinchem. Die voert een pilot uit waarbij het patiënten met een niet-urgente zorgvraag geen zorg verleent, maar terugstuurt naar de eigen huisarts. Niet met een kluitje in het riet natuurlijk, maar met een behapbare boodschap: wie de volgende dag voor 09.00 uur zijn huisarts opbelt, weet zeker er nog diezelfde dag terecht te kunnen. Dat is een slimme opzet. Je kunt mensen moeilijk verbieden gebruik te maken van voorzieningen die voor hen in het leven zijn geroepen, zoals huisartsenposten. Maar je mag wel van hen verlangen dat ze er op verantwoorde manier gebruik van maken. En als ze dat niet spontaan doen, mag je ze het leren.

Delen