Patiëntenkaart

11-2014p029

Mirthe Rutgers is jurist schadebehandeling bij VvAA

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een patiënt zijn tandarts aansprakelijk stelt voor achterstallig onderhoud aan zijn gebit. Dit kan bijvoorbeeld vastgesteld zijn door een andere behandelaar. In veel gevallen gaat het dan om cariës, wortelkanaalontstekingen of parodontitis (tandvleesontsteking). In dit soort situaties blijkt elke keer weer hoe belangrijk een goed opgebouwd en compleet dossier is.

Een goede dossiervorming werkt twee kanten op. De patiënt kan op basis daarvan nagaan of zijn tandarts al dan niet verwijtbaar heeft gehandeld. Wil de tandarts eventuele verwijten van zijn patiënt weerleggen, dan zal hij op basis van hetzelfde dossier moeten kunnen aantonen dat hij wel degelijk zorgvuldig heeft gehandeld.

Wanneer het patiëntendossier geen of weinig foto’s bevat of wanneer de patiëntenkaart summier is bijgehouden, is het voor de tandarts lastig bewijzen dat hij bepaalde tekortkomingen niet in een eerder stadium had kunnen diagnosticeren of behandelen. Op het moment dat een patiënt klachten krijgt, kan het maken van foto’s of het bijwerken van de patiëntenkaart dus al ‘te laat’ zijn. Want daarmee kan de tandarts niet aantonen dat hij niet eerder tot behandeling over had kunnen gaan. Overigens betekent latere behandeling niet per definitie meer schade voor de patiënt.

Wilt u dergelijke problemen voorkomen? Hou dan de patiëntenkaart nauwkeurig bij en maak (volgens de desbetreffende richtlijnen) tijdig nieuwe foto’s van het gebit. Wijs de patiënt wel altijd op de kosten die aan bijvoorbeeld röntgenfoto’s verbonden zijn. Gaat de patiënt hier niet mee akkoord of wil hij bijvoorbeeld geen foto’s laten maken vanwege de röntgenstraling? Maak daarvan dan een duidelijke aantekening op de patiëntenkaart, zodat u – mocht dat nodig zijn – ook kan aantonen dat de patiënt na overleg van de behandeling afzag.

 

 

 

Delen