Patiëntenperspectief als optie

Eigenlijk is de conclusie uit het promotieonderzoek van Sophie Truijens heel logisch en zelfs erg voor de hand liggend. Ze stelt namelijk dat zwangere vrouwen de kwaliteit van de geboortezorg als hoger ervaren als zij tussentijds niet hoeven te switchen tussen verloskundigenpraktijk en ziekenhuis. Met andere woorden: goede samenwerking tussen verloskundigenpraktijk en ziekenhuis is essentieel.

Het is niet toevallig dat Truijens (TU Eindhoven), haar onderzoek heeft gedaan in samenwerking met het Máxima Medisch Centrum (en de Universiteit van Tilburg). Binnen Máxima loopt immers de pilot voor verbetering van de ervaren kwaliteit van geboortezorg van zwangere vrouwen. Een pilot waarin nu juist de samenwerking tussen de afdeling gynaecologie van het ziekenhuis en zestien eerstelijns verloskundigenpraktijken in de regio centraal staat.

de ruimte om het belang van de zwangere vrouw wel of niet voorop te stellen

Denk hierbij even terug aan het al jarenlange gekrakeel over de totstandkoming van de zorgstandaard integrale geboortezorg, en aan hoe not amused voorzitter College Perinatale Zorg Chiel Bos was toen de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen die zorgstandaard naar de prullenbak verwees. Het was het voorlopige hoogtepunt van een strijd die inmiddels zó hoog was opgelopen dat minister Edith Schippers geen andere mogelijkheid meer zag dan invoering van een vrijwillig systeem voor integrale geboortezorg per 1 januari 2017. Een systeem dus waarin de professionals de ruimte houden om het belang van de zwangere vrouw wel of niet voorop te stellen. Het onderzoek van Truijens onderstreept hoe triest dit eigenlijk is.

Delen