Petitie tegen geweld

In Afrika staan de rechten van meisjes en vrouwen onder grote druk door de huidige COVID-19-pandemie.

De Verenigde Naties voorspelt dat door de huidige coronacrisis het geweld tegen meisjes en vrouwen enorm zal toenemen. Want met elke drie maanden dat de wereldwijde lockdown-strategie voortduurt, komen er maar liefst 15 miljoen slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld bij. Amref zet zich in om hier iets tegen te doen, meer informatie hierover op: amref.nl/nomoreviolence.

Lees ook het interview met Joachim Osur over de impact van COVID-19 op Afrika.

Delen