Pijnlijk

Patiënten stonden afgelopen maandag ineens voor een gesloten deur  bij de huisartsenpraktijk van Co-Med in het Brabantse Reusel. De praktijk was wegens personeelsgebrek per direct gesloten, de spoedlijn was dood en aan het hek hing een briefje met het telefoonnummer van een huisarts in Amsterdam.

Een sprekend voorbeeld van wat huisartszorg niet hoort te zijn. Hiermee is niet gezegd dat commercieel huisartsaanbod per definitie verwerpelijk is. Maar dan moet het wel op zodanige wijze georganiseerd zijn dat de continuïteit van zorg gewaarborgd is en dat huisartsenzorg van goede kwaliteit wordt geboden. Is dat niet het geval, dan benadeelt dat niet alleen de patiënten van de betreffende praktijk, maar schaadt het ook het aanzien van de huisartsenzorg. De recente beslissing van zorgverzekeraar DSW om de betaling aan een van de praktijken van huisartsketen Centric Health op te schorten wegens wanprestatie, laat zien dat het geval Co-Med niet op zichzelf staat.

‘Een sprekend voorbeeld van wat huisartszorg niet hoort te zijn’

Gelukkig bleken de huisartsen in de Reuselse situatie direct bereid de handschoen op te pakken en de getroffen patiënten te hulp te schieten. Dat Co-Med Reusel in de berichtgeving stelt dat het gebrek aan samenwerking van de huisartsen in de omgeving een van de redenen is voor de gedwongen sluiting, is een pijnlijke trap na die het beter achterwege had kunnen laten.

Delen