Pijnlijke keuzes

Het begon gisterenmiddag met een Tweet onder het in Twitterjargon inmiddels bekende kopje ‘brekend’: ‘De Sionsberg opent morgen nog niet afdeling cardiologie, maar gaat hele ziekenhuiszorg heroverwegen en neemt extra bestuurslid aan.’ De eerste reactie liet niet lang op zich wachten: ‘Heroverweging ziekenhuiszorg door Sionsberg: dat zouden er meer moeten doen.’

Uitleg volgde snel en maakt duidelijk dat het Dokkumse ziekenhuis zijn eigen mogelijkheden tot voortbestaan laat onderzoeken door KPMG. In dit onderzoek wordt gekeken welke afdelingen wel en niet zelfstandig kunnen blijven. De voorgenomen heropening vandaag van de afdeling cardiologie gaat niet door tot de uitkomst hiervan duidelijk is. En ondertussen wordt ook nog een extra bestuurder aangetrokken die ervaring heeft met het begeleiden van reorganisatieprocessen, zo weet de Leeuwarder Courant te melden.

De maatregelen zijn te plaatsen in het licht van het verscherpte toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg waarmee het ziekenhuis recent te maken kreeg voor de functie cardiologie en hebben tot doel de ziekenhuiszorg voor de regio noordoost Friesland voor de langere termijn veilig te stellen. Maar daaraan zitten meer aspecten dan alleen dat verscherpte toezicht. Sionsberg is ook een van de ziekenhuizen die door zorgverzekeraar CZ op de zwarte lijst zijn gezet voor borstkankerzorg. CZ wil het ziekenhuis hiervoor niet meer contracteren. En dan is er ook nog de landelijke discussie over de vraag of ons land niet genoeg heeft aan 50 procent minder ziekenhuizen met een afdeling SEH. Ook over die afdeling in Sionsberg had de Inspectie een paar zeer kritische noten te kraken met het ziekenhuisbestuur.

De Twitteraar die zo cynisch stelde ‘dat zouden er meer moeten doen’, zal niet lang hoeven wachten. Sionsberg is niet het enige ziekenhuis dat voor pijnlijke keuzes staat.

Delen