Pil met financieel risico

Gemengde reacties op het bericht in de Telegraaf dat Rik van der Meer (KNMP-voorzitter en praktiserend apotheker) uit medische overwegingen en in het belang van de patiënt er bij een aantal geneesmiddelen voor kiest niet te wisselen van medicijnlabel. Ook niet als de zorgverzekeraar dat label als eerste keus heeft opgegeven in het preferentiebeleid. Op Twitter lees ik van enkele apothekers reacties als “groot gelijk” en “goed statement”, maar ook “groot gelijk, maar ook financieel een risico.” Dit laatste is duidelijk, want Van der Meer heeft van Menzis/Azivo een vordering over 2012 gekregen van maar liefst € 65.000,- omdat hij zich niet aan het preferentiebeleid van deze zorgverzekeraar heeft gehouden.

Op www.farmaactueel.nl gaat apotheker AHN Jansen uitgebreider op de materie in. Hij draait er niet omheen en stelt dat Van der Meer een verloren strijd levert. En op de KNMP LinkedIn discussiesite vraagt Joost Koch zich af of deze ophef wel in het belang is van de beroepsgroep. Met andere woorden, of het wel aan de KNMP is om zich op te stellen als de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van Patiëntenbelangen.

Van der Meer zelf toont zich nuchter te midden van alle commotie. Hij stelt dat Menzis/Azivo nog geen onderzoek heeft gedaan naar de achterliggende reden voor zijn handelwijze en ook nog niet de betrokken recepten heeft nagekeken. “Ik nodig Menzis/Azivo van harte uit om dit alsnog te doen”, zegt hij. “Dan kunnen we er in alle redelijkheid uitkomen.” Ik hoop het voor hem. Maar afgaand op de voortvarende manier waarop tot nu toe invulling is gegeven aan het preferentiebeleid, heb ik er wel mijn twijfels bij.

Delen