Pillen en volle melk

Wetenschappers zeggen het al langer: we komen om in de data, maar hoe komen we zover dat we ze kunnen benutten om de zorg op individueel patiëntniveau te verbeteren? Voor het voorspellen van het risico op hart- en vaatziekten is het nu zover, het UMC Utrecht heeft hiervoor een website opgezet. Het rekenmodel dat hierin verwerkt is, kan per individuele patiënt bepalen of toepassing van cholesterolverlagers, bloeddrukverlagers en bloedverdunners helpt om het risico op hart- en vaatziekten te verlagen en wat dan de optimale medicatie is.

Een slim trucje om meer mensen aan de medicijnen te krijgen? Die kritiek zag ik direct na de bekendmaking van het nieuws wel voorbijkomen, maar die is toch echt te kort door de bocht. Met de toepassing die nu is ontwikkeld, kunnen aan de ene kant hart- en vaatziekten gerichter worden voorkomen, en kan aan de andere kant worden voorkomen dat mensen jarenlang geneesmiddelen voorgeschreven kregen zonder dat ze er baat bij hebben. Gerichtere toepassing dus, met voordeel voor de patiënt en potentieel ook een kostenbesparing tot gevolg.

Een slim trucje om meer mensen aan de medicijnen te krijgen?

Een interessante ontwikkeling kortom, die hopelijk de richting aangeeft voor bredere toepassing van big data in de zorg dan voor hart- en vaatziekten alleen. Wie klaagt over het feit dat het wel weer een farmaceutische oplossing is, heeft natuurlijk een punt. Een recente publicatie in the Lancet op basis van de PURE-studie () laat een verlaagd risico op hart- en vaatziekten zien van de consumptie van volle zuivelproducten. Misschien minder pillen dan, en ze wegspoelen met volle melk?

Delen