Pin ons er niet op vast

Het onderzoek van Tom Groot, Yvonne Krabbe en Maarten Lindeboom (Vrije Universiteit Amsterdam) naar het effect van marktwerking op de zorgkosten maakt veel discussie los. Het opmerkelijke in de reacties erop die ik lees, is dat zowel voor- als tegenstanders van de marktwerking in de conclusies hun eigen (voor)oordeel bevestigd zien.

In het licht hiervan is het misschien goed even stil te staan bij wat de drie onderzoekers in hun artikel over het onderzoek (ESB, 17 februari) schrijven. Onder het kopje conclusie lezen we: “Een beperking van de studie is dat alleen is gekeken naar de effecten van de vrije markt, terwijl het vergoedingensysteem in feite een duaal systeem is. De effecten van kostenverschuivingen tussen het B-segment en het A-segment zijn niet meegenomen. Dit zou kunnen betekenen dat het werkelijke effect van volumeveranderingen en gemiddelde kosten is over- of onderschat. Daarnaast zijn veel van de effecten DBC- en specialisme-specifiek, terwijl ze gezamenlijk gemeten zijn. In het totaaleffect compenseren de deeleffecten elkaar, waardoor de uitkomsten minder significant lijken dan ze zijn.”

Met andere woorden: ‘We hebben van alles overhoop gehaald, maar ook heel veel buiten beschouwing gelaten. Het is alleen maar een indicatie, pin ons nergens op vast’. Laten we dat dan ook maar niet doen. De onderste bureaula staat al open. Leg het daar maar neer.

Delen