Plan B

Hoe maken we de zorg beter? Door er meer geld in te steken. Tot die oplossing komt driekwart van de respondenten op de recentste enquête die het Sociaal en Cultureel Planbureau vier keer per jaar houdt in het kader van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven.

De vraag is waar dat geld dan precies naartoe zou moeten gaan. Naar de mensen in een financieel kwetsbare positie? Zeker een sympathiek uitgangspunt, maar die krijgen al zorgtoeslag. Naar het verbeteren van de kwaliteit van de ouderenzorg? Daarin worden juist al goede stappen gezet, concludeert de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Naar aanpak van de wachtlijsten? Dat vraagt om inzet van meer zorgprofessionals. En iedereen die de discussie over de arbeidsmarktproblematiek in de zorg volgt, weet dat die er niet zijn.

‘Meer geld’ is te simpel gedacht

Bovendien: waar moet het geld vandaan komen? Van het aanpakken van de bureaucratie in de zorg? Registratie van wat daarin gebeurt is juist nodig om de kwaliteit van zorg in kaart te brengen. Anders weet je ook niet wat je moet verbeteren. Van het aanpakken van de farmaceutische industrie dan? Nederland bewijst al jarenlang te klein te zijn om daarin serieus stappen te kunnen zetten. Van het terugdringen van de macht van de zorgverzekeraars of de marktwerking in de zorg? Je kunt wel kiezen voor afschaffing van de zorgverzekeraars en overstappen naar een ander stelsel, maar we weten dat de groei van de zorgkosten stelselonafhankelijk is. Geld bijdrukken dan maar? Economen kunnen feilloos uitleggen waarom dat niet zo’n goed idee is.

Om kort te gaan: ‘meer geld’ is te simpel gedacht. En zomaar wat kreten roepen waarom dat zou helpen is geen constructieve bijdrage aan de discussie. Iemand een plan B?

Delen