Polisdiscussie

De bekendmaking van de nieuwe zorgpremies zorgt ieder jaar voor discussie. Dit jaar is dit extra het geval nu door de inflatie en de hoge energieprijzen steeds meer mensen moeite krijgen om rond te komen. De kernvragen in de discussie gaan over het maximale eigen risico en de aanvullende verzekering.

Onderzoek van Independer laat zien dat een op de zeven mensen overweegt om de aanvullende verzekering op te zeggen. Dat is in veel gevallen geen slecht idee, onderbouwde Kassa drie jaar geleden al.

‘De kernvragen in de discussie gaan over het maximale eigen risico en de aanvullende verzekering’

Het maximale eigen risico (€ 885,-) kán voor problemen zorgen als mensen onvoldoende nadenken over de gevolgen ervan. Het verschil met het basis eigen risico (€ 385,-) wordt voor pakweg € 300,- gecompenseerd door de lagere maandpremie. Er blijft dus – als het eigen risico bij zorgconsumptie wordt aangesproken – een gat over van € 200,-. Voor wie het zich kan veroorloven om die € 200,- te missen, kan dit aantrekkelijk zijn. Wordt geen zorg gebruikt, dan betekent dit immers een besparing van € 300,-.

Zorgvuldige overweging is ook nodig bij de budgetpolis. Wie niet goed kijkt wat hij hiermee wel – en vooral niet – vergoed krijgt bij zorgconsumptie, kan een dure vergissing begaan. Toch trekt bestuursvoorzitter Ad de Groot van DSW wel erg fel van leer door te stellen dat deze polissen de wereld uit moeten. De informatie die de Consumentenbond hierover biedt, is nuchterder. De budgetpolis is niet per se een slecht product.

Delen