Prachtig vak

Rapporten over de gezondheidszorg hebben soms de meest vergezochte of gezapige titels, maar Specialist ouderengeneeskunde: gat in en op de markt? van Verenso is natuurlijk helemaal raak. Mensen blijken maar mondjesmaat voor deze studie te porren te zijn, terwijl specialist ouderengeneeskunde bij uitstek een vak met toekomst is.

Door de toenemende vergrijzing is de specialist ouderengeneeskunde verzekerd van een uitdagende carrière. En die hoeft zich niet alleen binnen de muren van het verpleeghuis af te spelen, want hij krijgt ook de ruimte om zijn expertise buiten die muren te benutten. En juist in de thuissituatie van ouderen kan de specialist ouderengeneeskunde van grote waarde zijn, in samenwerking met huisartspraktijken, wijkverpleegkundigen en het sociaal team. Om onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis te voorkomen bijvoorbeeld, en om op basis van advance care planning ertoe bij te dragen dat ouderen langer op verantwoorde wijze thuis kunnen blijven wonen.

Maar dit alles moet beter over het voetlicht worden gebracht, vindt Verenso. De vereniging pleit daarom voor meer aandacht voor het vak tijdens de basisopleiding geneeskunde en voor een verplicht coschap ouderengeneeskunde. Verplicht? Hmm, dat klinkt een beetje als een verplichte maatschappelijke stage. Een verplichting kan juist averechts werken. Laat liever enthousiaste specialisten ouderengeneeskunde vertellen waarom zij vinden dat ze zo’n prachtig vak hebben. Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn.

Delen