Praktijkmemorandum

Het overdragen van een praktijk is vaak een spannende aangelegenheid. Een praktijkmemorandum laten opstellen door uw praktijkadviseur kan hierbij helpen. Zo kunt u geïnteresseerden informeren over uw praktijk.

Wanneer u verschillende kandidaten tegelijkertijd uitnodigt, kunt u laten opnemen welke informatie u bij de bieding wenst te ontvangen en wat u daarbij belangrijk vindt. Ook vermeldt u de procedure en het tijdspad met deadlines.

‘Het memorandum is als leidraad te gebruiken’

Maar ook als u al een kandidaat heeft, is het memorandum nuttig om als leidraad te gebruiken. Een kandidaat heeft hiermee concreet in beeld wat u aanbiedt; discussies achteraf worden zo eerder voorkomen.

In een praktijkmemorandum wilt u de praktijk op een positieve en realistische manier presenteren. Maar een te rooskleurige voorspiegeling kan in een vervolg aanleiding geven voor een heronderhandeling.

Inhoudelijk gezien geeft u in een memorandum een algemeen overzicht van de praktijk. U vermeldt hierbij wat er precies overgedragen wordt, hoeveel patiënten er aan de praktijk verbonden zijn en wat de reden van het memorandum is, bijvoorbeeld pensionering. Verder is van belang om aan te geven wat er gebeurt met het praktijkpand.

Is het in eigendom en wordt dat tevens overgedragen of gaat het om een huurovereenkomst en onder welke voorwaarden kan die dan worden voortgezet? En hoe zit het met de andere lopende overeenkomsten, kunnen deze ook onder dezelfde voorwaarden worden voortgezet?

‘Een kandidaat heeft hiermee concreet in beeld wat u aanbiedt’

Vervolgens presenteert u de hoofdlijnen van de financiële gegevens, waarbij het mogelijk is dat u en uw adviseur enkele normalisaties toepassen, die specifiek voor uw praktijk van toepassing zijn. Verder vermeldt u een te verwachten groei, indien van toepassing. In de bijlagen voegt u documenten toe, zoals een jaarrekening of een activalijst. Tot slot voegt u nog toe wie verantwoordelijk is voor de gepresenteerde informatie.

Het zal spannend blijven om uw praktijk los te laten, maar hopelijk zal een memorandum u hierbij helpen.

Delen