Preferentie Plus

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

De reacties op Twitter op de aankondiging van minister Bruno Bruins dat patiënten mogelijk moeten gaan bijbetalen voor medicijnen zijn niet mis. Een kleine greep: ‘U en ik kunnen verrekken.’ ‘Er liggen miljarden op de plank bij zorgverzekeraars.’ ‘Wanneer trappen we die lui het Torentje uit en het Binnenhof af?’ ‘Ze willen het zieken nog moeilijker maken, niet meer naar de arts kunnen, omdat ze het en de medicijnen niet kunnen betalen. D66 staat dan vooraan om je organen. Dit land is echt ziek.’

Zo gaat het nog een poosje door. Maar zoals altijd ligt ook in dit geval de waarheid wat genuanceerder dan in maximaal 280 tekens te vatten is, zeker als je boos bent over een aangekondigde maatregel. Waar het op neerkomt, is dat van veel geneesmiddelen inmiddels goedkopere varianten op de markt zijn gekomen dan in 1998, toen de geneesmiddelenprijzen werden vastgesteld waarop ook nu nog steeds de vergoedingen zijn afgestemd. De patiënt gaat alleen bijbetalen als hij beslist geen gebruik te willen maken van het goedkoopste alternatief. Zoals Bruins zegt: “Er is altijd een variant beschikbaar zonder bijbetaling én een vangnet bij medische noodzaak”.

Feitelijk niet echt veel nieuws onder de zon

Feitelijk gewoon een voortzetting van het preferentiebeleid dus, niet echt nieuws onder de zon. De vraag is natuurlijk wel of Bruins hiermee bereikt wat hij zegt te willen bereiken, namelijk dat fabrikanten hun tarieven gaan verlagen om marktaandeel te behouden. En of de maatregel patiënten ertoe aanzet om over te stappen naar het goedkoopste beschikbare middel, om eigen bijbetaling te voorkomen. Het tweede lijkt – zeker voor chronische patiënten – meer voor de hand te liggen dan het eerste. Een krappe portemonnee geeft een forse druk om na te denken over je bestedingen. Een maatregel van een klein landje bezorgt een internationaal opererend farmaceutisch bedrijf niet zo veel druk.

5 Reacties Reageer zelf

 1. H.E.M. van Kempen
  Geplaatst op 30 januari 2020 om 14:35 | Permalink

  ja maar dikwijls worden die goedkopere medicijnen in China of India geproduceerd, waar het met de hygiëne nou niet bepaald altijd goed is. Het is eigenlijk belachelijk dat dergelijke medicijnen niet gewoon in Nederland kunnen worden geproduceerd. het gaat zoals gewoonlijk alleen maar over geld!

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 januari 2020 om 14:55 | Permalink

  De beslissing waar geneesmiddelen worden geproduceerd, is aan de farmaceutische bedrijven die ze produceren. Geld speelt daarbij zeker een grote rol, dat is begrijpelijk. Maar geneesmiddelenproducten moeten natuurlijk wel aan veiligheidseisen voldoen. “Waar het met de hygiëne nou niet bepaald altijd goed is” is dus wel wat kort door de bocht. Ook daar bestaan toezichthouders.

 3. anh jansen
  Geplaatst op 31 januari 2020 om 12:02 | Permalink

  Zoals Bruins zegt: “Er is altijd een variant beschikbaar zonder bijbetaling én een vangnet bij medische noodzaak”.

  Datum 30 januari 2020
  Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake Reactie m.b.t. contracten van zorgverzekeraars met zorgverleners

  De verzekerde kan ook kiezen voor een zogenaamde restitutiepolis. Dan heeft de verzekerde recht op een volledige
  vergoeding. De premie voor dit soort polissen is vaak wat hoger.

  Even de hele brief van de Minister lezen. Zo werkt de zorg in Nederland.

  De verzekerde heeft recht op een volledige vergoeding bij een Restitutie Polis?

  Recht hebben is niet hetzelfde als Recht krijgen.

  Dit geldt ook voor de Medische Noodzaak en voor de Logistieke Noodzaak. Het vangnet van de Medische Noodzaak is zo lek als wat; daar vang je zelfs geen walvis mee. De arbodienst zou zo´n vangnet direct verbieden en het circus doen sluiten.

  Zo niet het vangnet van de Medische Noodzaak van de Minister. Dat mag blijven hangen ten nadele van de verplicht verzekerden; die donderen er doorheen en kunnen strompelend de Rechter benaderen.

  En logistieke noodzaak is alleen van kracht als de tekorten via het Meldpunt zijn aangemeld. Dat gebeurd dus niet omdat de melders dan een boete krijgen van 10% van de omzet. Het meldpunt is ook niet in te zien voor artsen, specialisten, apothekers en helemaal niet voor verplicht verzekerden. De tekorten die er zijn, zijn er dan ook niet. Worden allemaal opgelost. Zo werkt de zorg in Nederland.

  Logistieke Noodzaak wordt toegepast indien het preferente middel niet beschikbaar is en de apotheek moet uitwijken naar een niet preferent middel. De contractueel vereiste percentages kunnen dan niet worden behaald. In theorie zou de LN code daarvoor corrigeren om zo een boete door de verzekeraar te voorkomen. In de praktijk storen verzekeraars zich niet aan LN code. En dus ook niet aan MN code. Afkeuringen van declaraties, opleggen van boetes en lagere tarieven. Zo werkt de zorg in Nederland. Vandaar het lekkende vangnet van de Minister.

  Het alternatief dat de Minister noemt kan in de praktijk ook het specialite zijn. Valsartan was niet meer te krijgen en verzekerden moesten het specialite afnemen. Dat wordt in het nieuwe GVS systeem direct en genadeloos afgestraft. Geen vrijloper. En wat te denken van de spoed inkoop in het buitenland bij tekorten in Nederland? Dat wordt nog wat in het nieuwe model.

  Er is altijd een variant beschikbaar? GVS model nieuwe stijl trekt het allemaal wat breder. Garantie van de Minister tot de deur?

  En Medische Noodzaak? Verzekeraars leggen de rekening bij de verzekerde en bij voorkeur bij de apotheek; die mag betalen. Tot 5 jaar na declaratie mogen verzekeraars correcties aanbrengen. En dat doen ze dus. Domweg aftrekken en verrekenen met de nieuwe declaratie van de lopende maand. Bezwaar maken? Zie u bij de Rechter. Bewijs het maar. 5 jaar na dato. Logistieke Noodzaak en Medische Noodzaak. Dode mussen.

  De innovatie in de verzekeringswereld in Nederland kent geen grenzen; die worden ieder jaar weer verlegd; de Restitutie Verzekeraar in Nederland vergoed alles, maar betaalt de laagste prijs. Een Restitutie verzekeraar met laagste prijs garantie? Ja wel, dat kan in Nederland, tot de Rechter zegt dat dit niet kan.

  De toezichthouder kijkt toe in kader van opkomen voor het algemeen belang. De verzekerden van die Restitutie verzekeraar moeten maar naar de Rechter stappen.

  Zo ook de Consumentenbond. Zo ook Radar. Wordt meegenomen in het overleg met de toezichthouder. Ook die twee schenken er in het openbaar geen aandacht aan. Zorgpolis is de nieuwe woekerpolis?

  Zo werkt de Zorg in Nederland.

  Je hebt recht op alles, maar je moet het wel zien te krijgen.

  Medische Noodzaak wordt niet genoemd in de zorgpolis, maar de verzekerden worden er wel mee geconfronteerd bij de arts en bij de apotheek. Transparantie? Totaal niet. Wat was ook weer het kenmerk van de woekerpolis? Wat is dan deze zorgpolis?

  Vraag het ONVZ en VvAA verzekerden. Die maken nu de grootste stennis aan de balie van de apotheek en in de spreekkamer van de artsen. Economische prikkel werkt altijd en helemaal bij verzekeraars; het verschil tussen raming schadelast en daadwerkelijke schadelast mogen zij houden als winst. Om die winst zo groot mogelijk te maken zijn zij tot alles in staat. Waarom weigeren artsen Medische Noodzaak te schrijven op recepten? Ook bij Restitutie verzekerden? De reden waarom apothekers Medische Noodzaak en Logistieke Noodzaak eerst na goedkeuring en schriftelijke vastlegging door de zorginkopers van de verzekeraars accepteren mag nu duidelijk zijn. En dan nog gaat het fout en proberen verzekeraars het uit: laat de apotheker maar het verschil betalen!

  Vangnet van Medische Noodzaak en Logistieke Noodzaak is een Frame.

  Zo werkt de zorg in Nederland. Hele zorgstelsel is gebouwd op prijs en volume. Economische prikkel is leidend.

  Volgens de Wet en volgens de NZa zelf moet een verzekeraar alles of niets betalen. Een verzekerde een verschil laten betalen, anders dan de GVS bijdrage, is niet toegestaan. Toch wordt dit in 2020 uitgeprobeerd door twee verzekeraars. NZa kijkt toe. Verzekerde moet het zelf regelen; via de Rechter. Groepsactie. Sociale media.

  De GVS herschikking per 2022 is overigens een geval van aangekondige ramp. Aankondiging stamt uit 2013 en 2014. De data uit die jaren heeft APE in 2016 gebruikt voor de berekening van de bezuinigingen middels deze GVS herschikking. Ambtelijke molens draaien langzaam en als ze draaien, draaien ze door.

  De voorgespiegelde opbrengsten op basis van de data uit 2013 en 2014 zullen dus tegenvallen. Nieuwe maatregelen dus? Of inzien dat de inzet van artsen apothekers al het meerdere hebben opgebracht dan APE en de Minister nu willen doorvoeren?

  Het lek in de zorg zit immers niet in de Eerste lijn.

  En ja, het GVS is van de Overheid en gaat voor het preferentie beleid. Dat is van de verzekeraars. Couvert modellen, Laagste Prijs modellen. Geheime opbrengsten. Mag allemaal, want zo werkt de Zorg in Nederland. WGP is maximum prijs volgens de openbare KNMP prijslijst. GVS is de maximumprijs per cluster, een breed cluster per 2021, en die is lager dan de WGP. Het preferentie beleid van de verzekeraars komt daar na en de netto prijzen zijn geheim, maar gegarandeerd lager dan de laagste openbare prijs in de prijslijst. De prijslijst wordt zo gebruikt als richtsnoer voor zorginkopende verzekeraars. Niet vergeten; zorginkoop! De toezichthouder ACM kijkt even de andere kant uit. Het is immers gereguleerde marktwerking.

  Is deze nieuwe GVS herschikking nu een voortzetting van het preferentiebeleid? Neen dus. In het geheel niet.

  FvW doet weer eens een ZEN oefening: het geluid van een finaal de plank misslaande hand.

  En gezien de gang van zaken kunnen we in dit land over 75 jaar excuses verwachten van de premier en zijn minister van VWS.

  Waarom stijgt het sterftecijfer onder 65 plussers? Neemt de levensverwachting van 65 plussers af? Wat zijn de gevolgen van lumpsumfinanciering van ziekenhuizen? Van de voortgaande overheveling van specialistische medicijnen naar diezelfde ziekenhuizen? Tja. Over 75 jaar gegarandeerd excuses van de Premier.

  En neem ondertussen maar wat zwemlessen. Die plank heb je immers gemist.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 31 januari 2020 om 12:11 | Permalink

  Hoewel ik geen zwemdiploma heb, kan ik redelijk zwemmen. Om die plank maak ik mij dus niet zo druk. Verder denk ik niet dat over 75 jaar een premier en zijn minister van VWS excuses maken voor het huidige stelsel. Ik verwacht eerder dat we dan collectief zeggen: “Met de kennis van nu moet ik toch toegeven dat we er goed aan gedaan hebben”.

 5. anh jansen
  Geplaatst op 31 januari 2020 om 16:42 | Permalink

  Indicator voor beschaafde samenleving en voor een zorgstelsel dat op kwaliteit is gericht is de levensverwachting voor 65 plussers.

  Die is in Nederland aan het afnemen. Alle omliggende EU landen, dus ook Noorwegen, laten een stijging zien.

  Voor oorzaken dient men te kijken naar de omzetten in dure intramurale geneesmiddelen. Voor een aantal zit Nederland op Albanees peil. Ver beneden NAP; Nederlands Acceptabel Peil.

  Lees de brief van de Minister over de overheveling van dure geneesmiddelen en de risico’s die daaraan verbonden zijn en zullen worden gemonitord, zegt de Minister. Geeft er garantie bij; garantie tot de deur.

  Hansje Brinker zit met zijn vinger in de verkeerde dijk te porren:
  Lek in de Zorg zit niet in de Eerste Lijn.

  Even Kaiser Permanente bellen. Die weet waar het goedkoopste bed staat en hoe dat optimaal te benutten; 40% van het cure budget naar de Tweede Lijn. En dan toch op alle terreinen bij de top 5 van de ziekenhuiszorg zitten.

  Dat is zorginkoop zoals zorginkoop is bedoeld.

  Met de kennis van 1936 wist men ook al wat te doen in 1940 – 45.
  Excuses waren en zijn niet op hun plaats. Eigen schoorsteen eerst is het dogma in ambtelijk en politiek Nederland.

  Alles wordt duurder in dit land, behalve de excuses. Die krijg je inmiddels ook gratis bij je ziektekostenpolis.

  En nu naar Ikea voor een bouwtekening voor een boot. We hebben inmiddels een flinke stapel dikke planken. Die krijg je als je goed slaat.